Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 09 - side 218-218

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Alice
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

F'ORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15. NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Ryparken 52, St., Ø. Ryvang 5139 u. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363. POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F. TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Tre Koncerter i Anledning af Dansk Komponist-Forenings 25-Aars Jubilæum den 5. December 1938.

Vi erindrer om, at Det unge Tonekunstnerselskab og Dansk Koncertforenings første Koncert afholdes Onsdag den 23. November Kl. 20 i Odd-Fellow Palæets store Sal. Medvirkende: Det Unge Tonekunstnerselskabs Orkester. Dirigent: Georg Høeberg.

Anden Koncert. Kammermusik. Odd-Fellow Palæets mindre Sal, Lørdag den 26. November, Kl. 20. Medvirkende: Breuning-Bache Kvartetten: Gunna Breuning-Storm, Gerhard Rafn, Axel Jørgensen og Paulus Bache. - Blæserkvintetten: Johan Bentzon, Waldemar Wolsing, Poul Allin-Erichsen, Wilhelm Lanzky Otto og Kjell Roikjer.

Tredie Koncert. Mandag den 5. December, Kl. 20. (Selve Jubilæumsdagen) Odd-Fellow Palæets store Sal. Medvirkende: Det unge Tonekunstnerselskabs Orkester. Dirigent: Ebbe Hamerik. (Ikke Hye Knudsen som oprindelig meddelt, da han grundet paa Teatertjeneste har maattet. sende Afbud.)

Program: Se DMT Nr. 8 og Gadeplakater.

Vi henstiller meget indtrængende til Medlemmerne, dels selv at komme til Koncerterne, og dels at agitere for Billetsalget blandt Venner og Bekendte. Billetter kan afhentes i Wilh. Hansens Musikforlag, Gothersgade 9-11, mod Forevisning af gyldigt Medlemskort. Den oprindelige Frist til den 12. November for Afhentning har vi suspenderet saaledes, at der udleveres Billetter til Medlemmerne, saa vidt disse strækker til, til alle tre Koncerter.

Der bør være fuldt Hus til alle tre Koncerter for derved at give en festlig Ramme for vore jubilerende Komponister i Dansk Komponist-Forening.

Aksel Agerby.

Årgang 13/1938, nr. 09