Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 09 - side 216-216

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Ping Pong Punktum
  • Annonce

    Edition S-annonce

MUSIK OG MUSIKLIV

/1 Den 9. ds. opførte POrchestre romand under Ansermets ledelse fragmenter af Hindemiths nye ballet »Nobilissima Visione« for første gang i koncertsalen.

// Richard Strauss' to nyeste operaer, »Fredsdagen« og »Dafne«, vil blive opført på Pariser operaen i denne sæson.

/1 Alexander Tansman har i sommerens løb fuldendt en violinkoncert og arbejd-er nu å en fantasi for klaver og p

orkester.

11 Rudolf Wille har komponeret en tre-akts opera, »Harald Hårfager«, libretto efter C. E. Grohs bog »K,5nigsballade«, der vil få sin uropførelse på Wiener statsoperaen i denne sæson med Helge Rosvænge i titelrollen.

11 Mark Lothars nye I-vstspilopera »Skr.æder Wibbel« vil i denne sæson blive opført på 14 tyske operascener. Den fik sin uropførelse på Berliner statsoperaen.

11 En ukendt symfoni af Haydn er blevet fremdraget i universitetsbiblioteket i Edinburgh af Hans Gål.

1/ Til Salzburger festspillene i 1939 forberedes en opførelse af Orazio Vec-chis »Amfi-Parnasso«.

/1 Bayreuther festspillene finder sted fra den 25. juli til den 28. august. »Ringen« vil blive opført 2 gange, »Tristan« 6, »Parsifal« 5 og »Den flyvende

hollænder« 5 gange. Dirigenter bliver Karl Elmendorff, von Hoesslin, Victor de Sabata, og Heinz Tietjen.

/1 Das Wiener Konzert Haus har fejret sit 25-års jubilæum.

// Bruno Walter har fået fransk borgerret.

// Lotte Lehmann har indgivet begæring om at opnå amerikansk borgerret.

H Professor Theodor Kroyer, der fo-..nylig fyldte 65 år, er trådt tilbage fra sin stilling som leder af det musikvidenskabelige institut ved universitetet i K,51n.

/1 Gfinther Ramin er trådt tilbage fra Gewandhauskorets ledelse.

/1 Wilhelm Furtwångler har fået tildelt den kunstneriske ledelse af Wiener f ilharmonikerne.

// Det stående råd for komponister~ nes internationale samarbejde afholder møde i Bryssel den 20.-26. november. Samtidig afholdes en række festkoncerter med kompositioner fra 19 lande.

/1 Eugenie Schumann, Robert og Clara Schumanns datter, er død i Bern, 87 år gammel.

// Fra tidsskrifter: Henry Wood, af R. Vaughan Williams (i »The Londou Xlereury«, oktober 1938).

JUrgen Baker,

Årgang 13/1938, nr. 09