10 som Dansk Musiktidsskrifts redaktør

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 10 - side 244-244

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

10 ÅR SOM DANSK MUSIKTIDSSKRIFTSREDAKTØR

Gunnar Heerup har nu med udgangen af 13. årgang været redaktør af Dansk Musiktidsskrift, i 10 år.

I anledning af dette lille jubilæum, finder bestyrelsen for Det unge tonekunstnerselskab det rimeligt at henlede læsernes opmærksomhed på den indsats, han siden overtagelsen af redaktørhvervet i 1929 har gjort for dansk musik.

Det var ingenlunde under gunstige vilkår, at Heerup I overtog redaktionen, da Dansk musiktidsskrift gik ind i sin 4. årgang; læsekredsen var lille, og den økonomiske situation var nærmest fortvivlet; men takket være Heerups forståelse af vanskelighederne og loyale vilje til at være med til at overvinde disse, står Dansk musiktidsskrift i dag, sagligt og økonomisk, så godt som det aldrig før har stået. Han har sat sit personlige præg på bladet, først ved sin introduktion til 4. årgang og igennem »Blanke meninger« 1-5, foruden ved polemiske indlæg af forskellig art. De sidste årgange er måske mindre prægede af hans personlige indsats, bortset fra enkelte Undtagelser; bestyrelsen for DMT vil derfor hilse det med glæde, om hans pen i fremtiden oftere vilde slå gnister, når der er anledning til at røre ved tidens brændende musikalske problemer, og den nærmeste tid vil sikkert give rig lejlighed til at kæmpe for de musikalske idéer, vi gennem DMT skal varetage, og som altid har stået Gunnar Heerups hjerte nær.

Aksel Agerby.

Uanset jeg helst havde set ovennævnte kendsgærning uomtalt i DMT, vil jeg dog gærne benytte den hermed givne lejlighed til at takke alle dem, der har hjulpet DMT og mig gennem de forløbne ti år. Umuligheden af fuldstændig smertefrit at kunne forene de to hensyn, ider ligger til grund for DMTs udgivelse, at DMT både skal være et foreningsblad og et alment tidsskriftl og den personlige umulighed for mig af at kunne stille min arbejdskraft ubeskåret til rådighed for tidsskriftet gør selvfølgelig, at DMT ikke er et så godt blad, som det kunde være. Men netop derfor vil jeg bede læserne hjælpe mig:

Skriv et indlæg til Dansk musiktidsskrift på en halv snes linier, der er udtryk for Deres syn på tidsskriftet, og som indeholder Deres kritik, ønsker eller forslag. DMT vil så i videst muligt omfailg ,offentliggøre disse indlæg i den sikre overbevisning, at både redaktør, medarbejdere og læsere derigennem vil kunne høste værdifulde impulser.

Altså: DMT venter et brev fra Dem!

Gunnar Heerup.