Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 10 - side 248-248

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15.

NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Ryparken 52, St., Ø. Ryvang 5139u. KASSERER: Bjørn X1øller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363.

POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F.

TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det- unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

Det unge Tonekunstnerselskab. 1. Koncert.

Mandag den 16. Januar 1938, Kl. 20. Hornung & Møllers Sal. Medvirkende: Gunnar Andersson, Sten Broman, G8sta Lundquist og .Dag Wirén. Endvidere: Inge Bech-Bruun, Carl Johan Isaksen, Gerhard Rafn- Kvartetten: Gerhard Rafn, Hans Kassow, Niels Borre og Torben Anton Svendsen. Program:

Sten Broman: Komposition for Violin og Viola.. 1. Gang. Lars Erik Larsson: Sonatine for Klaver. 1. Gang.

Dag Wirén: Trio for Violin, Violoncel og Klaver. 1. Gang. Béla Bartók: 5 Sange. Op. 16. 1. Gang.

Arthur Honegger: 2. Strygekvartet. 1936. 1. Gang.

Denne Koncert er den anden Udvekslingskoncert med den sydsvenske Sektion af I. S. C. M. her i København. Der har ligeledes været to saadanne Koncerter i Lund. De to første Koncerter bestod udelukkende af henholdsvis dansk o,,, svensk Musik, men de to sidste

'2'

bliver altsaa kun halv dansk og halv svensk og den anden Halvdel international Musik.

Vi faar den 16. Januar Lejlighed til at høre en ny Komposition af Sten Broman, som blev fremført i London i Juni Maaned og spillet af Gerhard Rafn og Komponisten. Endvidere hører vi en Sonatine af Lars Erik Larsson, som fik sin Uropførelse i Lund i Marts 1938 og endelig Dag Wiréns Trio for Violin, Violoncel og Klaver, udført af Gunnar Andersson, G,6sta Lundquist og Komponisten.

Inge Bech-Bruun vil, akkompagneret af Carl Johan Isaksen, synge ikke tidligere herhjemme hørte Sange af Béla Bartók, og Rafn-Kvartetten vil spille Arthur Honeggers Strygekvartet fra 1936, der fremførtes ved Musikfesten i Paris. Medlemskort giver Adgang til Koncerten og Medlemmerne bør sørge for, at der ikke er en ledig Plads i Salen den Aften.

Til Medlemmerne.

I Anledning af Aarsskiftet bringer jeg paa Bestyrelsens Vegne en Tak til alle, der i Aarets Løb beredvillig har været behjælpelig Med at gennemføre vore planlagte Koncerter, og med Ønsket om et glædeligt Nytaar udtaler jeg Haabet om, at 1939 maa blive et godt Arbejdsaar for Det -unge Tonekunstnerselskab.

Aksel Agerby.