Indholdsfortegnelse årgang 13, 1938

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 10 - side 248-248

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DANSKMUSIKTIDSSKRIFT

UDGIVET AF DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

MEDLEMSBLAD FOR MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

REDAKTØR: GUNNAR HEE,'RUP

0

TRETTENDE ARGANG

1938

POVL BRANNERS FORLAGKØBENHAVN1938

INDHOLDSFORTEGNE LS E

AKSEL AGERBY.- Finn Høffdings ny opera »Pasteur«30: 10 år som Dansk musiktidsskrifts redaktør244

KARL BAK: Fortegnelse over Thorvald Aagaards værker36JCRGEN BALZER: Maurice Ravel ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4JØRGEN BENTZON: Folkesang og rådvildhed ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...127VIGGO BITSCH: ""Melodi »Åen« (Chr. Bredsdorff) ... ... ... ... ... ... ... ...211KAI AM,'~,E BRUUN: Strejflys over (let 18. århundredes musikopfattelse og

musikpraksis 1, 11 ..........................74,149

C',E'RDA v. 13VLMV: Vi mangler undervisningslitteratur for violinbegyndere62

: Kan vi bruge jazz som undervisningsmusik? ......18,"")

(Ir H' R DA -v. BVLOW, ASTA WHIT""l'A-JØRGENSEN og HERBER1' ROSENBERG:

Musikpædagogiske spørgsmål, beretning fra en Mpf-

studiekreds . .......................................104

INGA GREISEN: Kan vi bruge jazz som undervisningsmusik? ... ... ... ... ... 135ASTRID GØSSEL: Musik og fællesskab ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 179

KNUD HARDER: Melodi »Løft (lig, sjæl, på lysets vinger« (N. F. S. Grundtvig,)212GUNNAR HEERUP: Thoinas Jensen14Tanker ved ISC.NI's 16. mtisikfest i London 1938188Opfordring til læserne244VAGN HOLMBOE: Gadesangen i København171RICHARD HOVE: Finn Høffding: »Kilderejsen«, opera i 3 akter6

11 : Festkoncerterne i G,5teborg ........................53

ARNO HUTH: »Mathis der Maler«, opera ,tf Paul Hinden-lith ... ... ... ... ... 131FINN HØFFDING: Svar til Otto Sandberg Nielsen ... ... ... ... ... ... ... ... 165

'TORBEN KROGH: Dansk I-componist-forening 1913-. -1938219

vic-roi~ it,,i,r HI,EN: Brahms og klaver~4 ... ... .. ~ .. I ..? ..? ... ... ... ... ... 197

SVEN LUNN: Gadekanonci-ne ..........................................-12

11 : Torsdagskonceftei-ne,dansk musik ... ... ... ... ... ... ... 1 6fl HIRIK MESSELL: Mclodi »,~,lit hjei,tc, o herre« (,Mads Nielsen) ... ... ... ... ...210

: Melodi »ll~ist« (Jeppe A,,tkjær) ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21,21OTTO SANDBERG NIELSEN: En forespoi-gsel ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16,1

KNUDAGE RIISAGER: Maui-ice Ra-vel 1875--1937 .....................i

11 : Folkelig musikkultui. ...........................23il

11: Steineke prisga,,- musikken ... ... ... ... ... ... ... ...

Pl,',""r,ER P. ROHDEI: Folkesangens genfødelse ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

KJELI, ROIKJER: En n.-101

,, fagotkoncert af Mozart ... ... ... ... ... ... ... ... ...

HERBERT ROSENBERG: Folkelig musikkultui . ... ... ... ... ... ... ... ... ... -.59

11o. a. se Gerda -,-. Billo-,v

SV1,1'NI) TURNING: Hvad ci- jazz? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , 3

.2J

FINN VIDERØ: Lidt om rytme ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8 1

ASTA WHYTTA-JØR(41--I'NSEN: Om øvelysten hos hørn i overgangsårene ...0911 o. a. se v, BUlow KRITIK. OG REFERAT

AKSEL AGERBY: Det unge tonekunstnerselskabs sæson l937-38 .........9 "" ~

POVL HAMBURGE'R: Frederiksborg-orglet på grammofon ... ... ... ... ... ... (; 4

Gr UNNAR HE,'ERUP: Povl Hamburger: »Musikkens histørie« II ... ... ... ... 2 1:1

MOGr ENSInternational musikpædagogisk kongres111

. . ... ... ... ... ...

11

BØGE'R OG, MUSIKAL11-,,R ved Gunnar fleci-up ... ... ... ... ... ... ... ... 18, 48

,MEKANISK MUSIK ved JUIrgen 13a1zei- 20, 4-5, 6.5, 88, 112, 143, 165, 192, 214,'24,5

JVRGEN BALZER: Diskografi over Maui-ice Ravels værkei . ...............66

KØBENHAVNS DRENGEKORs koncerter i Tyskland og Sverige, ... ... ... ... 19DE,""l' KGL. KAPI,,,Ls kompositionskonkurrence ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 217

,MU,SIKFEST- 0Gr KONCERTPROGRAMM1-,,'R

AKSEI, AGERBY: Det internationale selskab for ny musiks 16. musikfest

i London, juni 1938 ......17To nordiske fest-køncertei- i G6teborg, februar 1938 ...il,

THORVALDSE,NS X1USEU.MS FOLKEKONCERTER, Program foi . ... ... ... ... 15 DEN 8. NORDISKE MUSIKFEST i København 1938 ... ... ... ... ... ... ... ... lig

DIVERSE

DU'l' FORENINGSMEDDELELSER 22, 50, 69, 91, 117 (generalforsamli Ilgs

referat.), 148, 170, 194, 218, 248l,'RA REDAKTIONEN16, 217

MUSIK OG MUSIKLIV21, 48, 67, 89, 114, 142,168, 193, 216, 246MPF FORENINGSMEDDELELSER21, 50, 68, 90, 116, 145,169, 1.94, 217, 247DUTs MUSIKSAMLING supplementsliste ni-. 1 - -19,38 udenfor paginering,

VAS'l`l,,,' A~N.NONCIØRER 1938

HANS ALMDALWILHELM MANSEN - GUNNAR HEERUP --- HIS,N,1ASTERS VOICEEMIL HJORTH OG SØNNER - HORNU-NG & MØLLER ---HANS IANDSKROG- LÆREANSI'ALTEN FOR KIRKEMUSIK -- PAULI.~,-IERLING - SKANDINAVISK OG BORUPS MUSIKFORLAG - ALEXANDERSTOFFREGEN