Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 10 - side 246-247

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIK OG MUSIKLIV

DANSKE UDE OG HJEMME

/1 Bestyrelsen for »Wilhelm Hansen, Musik-Forlags Legat til Minde om Jonas og Alfred Wilhelm Hansen«, bestående af kapelmester Thomas Jensen og komponisterne Aksel Agerby og Knudåge Riisager, har på forlagets stiftelsesdag, d. 27. oktober, for året 1938 tildelt ' den norske komponist Geirr Tveit, Oslo, kr. 1.333,- og koncertsangerinde Else Jeiza kr. 666,50.

Otto Mortensen har for 1938 modtaget det anckerske legat, stort kr. 2250,-.

Det unge tonekunstnerselskab, ønsker de tre legatnydere, til lykke.

/1 Alberto Medici er vendt hjem fra Paris efter to måneders studieophold hos professor Gerard Hekking.

1/ Poul Birkelund studerer atter hos professor Marcel Moyse.

11 Følgende danske værker er indleveret til bedømmelse af juryen for den 17. internationale musikfest i Warszawa, april 1939:

Ebbe Hamerik: Un cantus firmus, - sinfonia, molto breve.

Vagn Holmboe: Koncert for violin og nrkester.

Hermann D. Koppel: Goncertino, for strygeorkester, op. 32.

Svend Schultz: Sonate for klaver.

Sv.Erik Tarp: Serenade for fløjte, vio-lin, bratsch og violoncel.

Flemming Weis: Sonate for violin og klaver.

Knudåge Riisager: Concertino, for trom~ pet. og strygere.

Kapelmester Tor Mann dirigerede d. 11. december Knudåge Riisager: »Slaraffenland« i Góteborg koncerthus o,,, torsdag d. 15. december Carl Nielsen.symfoni nr. 3, espansiva.

1/ Hugo Seligmann har på Wilhelin Hansens forlag udsendt en bog »Skikkelser i Tonekunsten«, hvor han på sin fornøjelige og fortællende måde skriver om musikkens"" store mestre. Bogen er delt i to afdelinger. Den første del omhandler klassikerne: Händel, Bach, Haydn, Beethoven, Weber, Wagner -.)g Bizet, og anden del er forbeholdt nordens komponister. Der er sikkert ingea tvivl om, at denne bog vil finde mang,~» læsere indenfor den danske musikverden.Aksel Agerby.

UDLANDET

/1 Pariseroperaen havde den 18. november premiére på en ny ballet med musik af Henri Tomasi. Titlen, »Les Santons«, hentyder til den proven~alske juleskik at anbringe små lerfigurer i en krybbe.

// Hindemiths ballet »Nobilissima visione«, som blev komponeret til Massines ballettrup, fik sin første koncertopførelse ved musikfesten i Venedig i sommer, ikke, som noteret i sidste hefte, i Svejts.

// Ved Concerts Lamoureuxs koncert den 27. november opførtes en koncert for orgel og orkester af den bekendte organist Marcel Dupré for første gang i Frankrig. Uropførelsen fandt sted i Groningen i sidste sæson.

11 Ved »la Sérénade«s koncert den 28. november uropførtes en »Suite d'aprés Conette« af Milhaud, en blæsertrio, af Auric og sange af Nabokoff og Poulenc.

/1 Ved Pariser symfonikernes koncert den 4. december opførtes Atterbergs »Ballade og Passacaglia« for første gang i Frankrig. Det er samtidig udkommet i studiepartitur hos Eulenburg.

11 Werner Egks opera »Peer Gynt« var ansat til uropførelse på Berliner statsoperaen den 23. november.

1/ Den første helt igennem engelske operaopførelse fandt sted i Covent Garden i oktober under Beechams ledelse. Programmet var en uropførelse af George Lloyds opera »The Serf«.

11 Salvatore Allegra har komponeret en opera over Moliéres »1~1édecin mal. gré lui«.

/1 Exposition Internationale de Liége 1939 har udskrevet en komponistkonkurrence ' . Alle komponister under 35 år kan deltage. Indmeldelse inden 1. januar hos udstillingsledelsen. Værket skal være indleveret inden 15. februar.

11 Konkurrencen om den nye jugoslaviske operabygning i Beograd er blevet åbnet for alle landes arkitekter.

// En ny udgave af Bachs »Kunst der Fuge« for to cembali vil udkomme om kort tid.

fl Gustav Mahler-fondet, der har indsamlet 33,000 mark for at rejse komponisten et mindesmærke, er blevet beslaglagt af den tyske regering.

// Fra tidsskrifter: »Er komponisterne, fornærmede på mandskorene?« af Jørgen Bentzon. U »Pro Cantu«, nov. 1938.)

»Bizet Critique musical« af J. G. Prod'homme. (i »Mercure de France«»

15. oktober 1938.)Jilrgen Balzer.