Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 10 - side 247-247

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

FORMAND: Finn Høffding, Classensgade 34, Ø. Tlf. Øbro, 3619. NÆSTFORMAND: Povl Hamburger, Bredgade 36, K. Tlf. Palæ 3y. KASSERER: Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491. FAGPRØVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 934 x. FORENINGSSEKRETÆ.R: Else Ammentorp, Chr. IX'sgade 2. K. Tlf. Palne 1426 y. MEDLEMSLISTEN: Fru Anna Veibel, Sankt Peder Stræde 43, K. Tlf.- Palæ 4965.

FORENINGSMEDDELELSER

Ved musikpædagogisk eksamen i november måned bestod følgende kandidater:

Med klaver som hovedfag: Fru Agnete Lichtenberg og frk. Anne Marie Stevelt; med sang som hovedfag: Frk. Johanne Brandt Nielsen.

Tilmeldelse til elevkoncerten den 18. januar med wienerklassiske mestre må sendes skriftligt inden 1. januar 1939 til Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø.

Censuren finder sted om eftermiddagen den 10. januar i Hornung og Møllers sal.

Næste elevkoncert med romantiske mestre er den 22. februar.