Bøger og musikalier

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 01 - side 24-25

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Alice
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum

BØGER OG MUSIKALIER

1/ Finn Høffding: Indføring i hørelærearbejdet. Gunnar Heerup: Et par musikalske tanker vedrørende sangarbejdet i folkeskolen. Danmarks sanglærerforening, København 1938. 22 s. 0,75 kr. Fås hos lærer Brahm, Oure.

11 Otto Sandberg Nielsen: Præludium, trio, ciacona for orgel, op. 11. Edition dania, København 1937. SUDM 3. Serie nr. 58. 15 s.

/1 Kai Senstius: Concertino for fløjte og orkester, op. 5, klaverudtog. Edition dania, København 1937. SUD.N,1 3. serie ni-. 59. 19 + 6 s.

/1 Carl Nielsen: Symphonie nr_6 for orkester, partitur. Edition dania, København 1937. SUDM 3. serie nr. 60. 87 s.

1/ Rich. Østerfelt: Aftenro (Harald H. Lund) for bl. kor, op. 6, 1. Skandinavisk og Borups musikforlag, København 1938. 1 s.

/1 Syng Danmark, 250 melodier med underlagt tekst, ved Oluf Ring. Wilhelm

Hansen, København 1938. 181 s.

11 Sange for mandskor, udgivet af Studenter-sangforeningen. Wilhelm Hansen, København 1938. 193 sange. 531 s.

11 Finn Høffding: Korpartitur til ope, raen »Pasteur« (Otto Gelsted og Finn Høffding). Wilhelm Hansen, København 1938. 11 s.

/1 Gymnasiesangbogens tillæg hæfte 3: 14 korsange fra ca. 1600 for sopran, alt og baryton, udgivne af Hakon Andersen og Finn Høffding, danske tekster ved Olaf Holst. Wilhelm Hansen, København 1937. 33 s.

. // Gymnasiesangbogens tillæg hæfte 4: 14 korsange for bl. kor fra det 16. årh., udgivne af Hakon Andersen og Finn Høffding, danske tekster ved Wagner Baunvig. Wilhelm Hansen, København 1937. 43 s.

11 Oscar Gyldmark: Vort Danmark (Cai NI. Woel), sang og klaver. Wilhelm Hansen, København 19,38. 1 s.

/1 Knudåge Riisager: To viser af Kaj Munk, sang og klaver. Wilhelm Hansen, København 1938. 3 s.

// Béla Bartók: Petite suite pour piano (d'aprés les 44 duos pour 2 violons). Universal-edition, Wien 1938. 11 s.

// Gustav Havemann: Kadenz zum vio

linkonzert von Johannes Brahnis. Afaverlag, Berlin 1938. 1 s. Kataloger:

// Philharmonia, Bårenreiter, Edition

Breitkopf, Nagels Musik-archiv, Nagelschormusik, Edition Steingråber, Edition

Schott, Universal-edition, Edition Peters, Collection Litolff, Samlet i mappe og udsendt af Engstrøm og Sw Iring, musikforlag, København 1939.

// I-Vilhelm Hansen, udsalgskatalog for januar og februar 1939.

fi Autograph letters and manuseripts, catalogue 10. Otto Haas, London. 36 s.

/1 History of music, catalogue 11. Otto Haas, London. 36 s.

Årgang 14/1939, nr. 01