Pensions- og understøttelsesforeningen

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 01 - side 25-25

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

PENSIONS- OG UNDERSTØTTELSESFORENINGEN

for danske musiklærere og musiklærerinder, hvis formål er at støtte de nævnte mennesker, dels af egne midler, dels af midler fra legater, der bestyres af foreningen, har i 1938 uddelt følgende understøttelser: fru generalkonsulinde Gerda Hartmann, f. Godtfred Christensens legat kr. 5 0 0, 0 0,

a f kapelregissør Carl Jensen 0 g hustrus legat kr. 700,00,

og af egne midler kr. 775,00, ialt kr. 1975,00.

Foreningen trænger til den kraftigst mulige støtte for sit gode formåls, skyld, foreningens adresse er: overretssagfører Chr. Bentzen, Skindergade 43, 1, København K.

Årgang 14/1939, nr. 01