Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 02 - side 59-60

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15. NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Ryparken 52, St., Ø. Tlf. Ryvang 5139 u. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363. POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kon~ensvej 26, F. TEATERTELEFON: Fasan 826. 'Forestillingsdagen Kl. 16--16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Det unge Tonekunstnerselskab. 2. Koncert.

Fredag d. 3. Marts 1939 Kl. 20. Hornung & Møllers Sal. Medvir-kende: Poul Erhard Christensen, Merete Finsen, Sverre Forchhammer,Erik Jørgensen, Svend Nielsen, Charles Senderowitz, Mogens Hartvig Sørensen og Erik Thomsen. Program:-Ludvig Irgens Jensen. 1894. Sonate i B-Dur for Violin og Klaver.(1. Gang).Erik Jørgensen. 1912. Concertiiio for Fløjte, Klarinet, Violin o,, Kla-

Z:»

ver. (Uropførelse).

Florent Sehmitt. 1870. Sonatine en Trio for Klaver, Fløjte og Klaver Op. 85. (l. Gang).

Alan Rawsthorne. 190,5. Terria og Variationer for 2 Violiner. (1. Gang).

Harald Agersnap. 1898. Strygetrio Nr. 1 for Violin, Bratsch og Violoncel (1937). (Uropførelse).

Medlemskort giver Adgang.

4C

Det unge 7'onekunstnerselskab. 3. Koncert. Aarsfest.

Tirsdag d. 14. Marts 1939 Kl. 20. Palælokalerne, Klerkegade 2.

Medvirkende: Unge Tonekunstneres Orkester. Dirigenter: Sten Bromann. (Lund) og Mogens Wóldike. Solister: Julius Koppel og Else Marie Bruun, Cembalo: Georg Krarup. Prograin:

1. Franz Adolf Berwald (1796-1868): Symfonie Nr. 5, C-Dur. Sinfonie singuliére. Komp. Marts 1845. (1. Gang).

2. Joh. Seb. Bach (1685-1750): Koncert i D-moll for 2 Violiner med Strygere og Cembalo.

3. W. A. Mozart (1756-1791): Symfoni Es-dur. Komp. 1788. K8chel Verz. 543.

Medlemskort giver Adgang.

Efter Koncerten arrangeres fælles Smørrebrøds-bord (som sædvan

lig 3 Stk. Smørrebrød, Øl og Kaffe inel. Betjening 3 Kr.), og senere bliver der Lejlighed for de danselystne til en Svingom; een til Vished grænsende Sandsynlighed tyder pau at det anonyme men arbejd,sivrige Festudvalg vil drage Omsorg for at more Festdeltagerne paa forskellig Maade.

Aarsfesten finder Sted, af forskellige Grunde, tidligere i Aar end

sædvanlig, men vi haaber alligevel paa stor Tilslutning.

Anmeldelsen om Deltagelse sker ' til Formanden, Aksel Agerby,

Kongensvej 26, Telefon Fasan 826, i Kontortiden mellem 13-15, indtil Mandag den 13. Marts.

Billetter å 2 Kr. + Skat til Koncerten faaes i Wilh. Hansens Musik

forlag. Man kan tegne Gæster til Smørrebrødsbordet å 3 Kr. paa vort Kontor.

Alle er velkommen til Dansen selv om de ikke""deltager i Smørre

brødsbordet.

_4(

Den 17. Internationale Musikfest finder Sted i Warszawa fra 14.

21. April 1939. Programniet følger i DMT Nr. 3.

_4(

Der er dannet en ny norsk Sektion af S. I. M. C. under Navnef »Ny Musik« med Komponisten Pauline Hall som Formand.