Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 02 - side 57-58

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIK OG MUSIKLIV

DANSKE UDE OG HJEMME

fi Ærefuld landvinding for dansk mu' sik i Amerika. Den verdenskendte dirigent Leopold Stokowski fremfører i nærmeste fremtid i New York, Knudåge Riisager's ouverture »Fastelavn«.

/1 Erling Brene's nye strygekvartet nr. 3, der er tilegnet Aksel Agerby, fik sin uropførelse i Gåteborg 17. februar spillet af G8teborg kvartetten.

- /1 Den danske kvartet: Gilbert Jespersen, Erling Bloch, Torben Anton-Svendsen og Holger Lund-Christiansen har -i januar opført Svend Schultz' concertino for fløjte, violin, cello og klaver i Milano og , Budapest; den er tidligere af samme ensemble opført i Paris, Berlin og Amsterdam.

/1 Waldemar Wolsing spillede den 3. januar - i Oslo »Norsk Kringkastning« kompositioner af Aksel Agerby, Harald: Agersnap og Laurids Lauridsen.

// Grete Jespersen er med sin cello rejst til Paris for at studere hos Gerard

Hekking, og fra Pari S-'er Karl Clausen hjemkommen efter-'et 3 md. st Udieophold, hvor han har studeret komposition hos Darius Milhaud. -

1/ Gerhard Rafn-kvartetten: d'herrer Gerhard Rafn, Hans Kassow, Niels Borré og Torben Anton-Svendsen, spillede ved sin koncert den 20. januar Haydn: kvartet es-dur, Jørgen Bentzon: preludio patetico, og DvoÉak: klaver-kvintet op.81, med selveste Fritz Busch ved flyglet. Der var selvsagt stor jubel i den fyldte sal over den umærkede kammermusikaften.

/1 Victor Schiølerden 1. fe-

bruar sit 25 års jubilæum som pianist i København. Odd-Fellow Palæets storesal var fyldt, ja selv tribunen havdepublikum taget i besiddelse. Efter kon-certen havde venner`og beundrere arran-geret fest i domus-medica.

Aksel Agerby.

UDLANDET

// 1936 skrev Béla Bartbk sin »Musik for strygere og slagtøj«, i 1937 blev den - uropført i Basel og udkom samme år i Wien.

.Det er utvivlsomt et. af de kvalitativt betydeligste værker, der er skrevet i vor tid. Bartók er her lige så lang fra sensationelle eksperimenter som fra- den forfladigende pastische, han - der måske er den stilsikreste nulevende komponist - altid har holdt sig fjern. -

I sin ydre form moderne og ægte, i sin holdning kraftig og ligevægtig, besidder værket alle den ny musiks værdifuldeste egenskaber, samtidig med at det giver det stærkeste indtryk af Bartbks kunstneriske alvor og redelighed.

Ingen af musikens elementer er groft overbetonet, alt er i levende ligevægt; form, stil og indhold er på den skønneste måde smeltet sammen til en organfi,~k helhed.

Af dette værk - denne levende organisme - valgte man, da det skulde have sin førsteopførelse i Danmark, at spille et brudstykke, trods en spilletid på knap 26 min.

Ved torsdagskoncerten d. 2. februar opførte statsradiofonien 2 af værkets 4 satser.

Dagbladskritiken var - med én undtagelse - ugunstig.

/1 H. 'Genzmer, en elev af Hindemith, har hos Schott fået udgivet en klaversonate. Forhånd'somtalen betegner arbejdet som »ein von hoher Verantwortung getragenes kompromisloses Werk, das als typisches Beispiel für den Klavierstil der heutigen Generation gelten kann«.

11 Karl Hdiler - har fornylig skrevet et orkesterværk: »Passacaglia und Fuga« (efter Fres-cóbaldi). Uropførelsen er fastsat til d. 17. Mart'S i Wiesbaden under ledelse af Carl,Schuricht; sin- anden opførelse får arbejdet ved den internationale musikfest, i Baden-Baden.

Den unge talentfulde komponist- de er født i Bamberg 1907,-og i 1931 ;nodrtog Mottel-Prisen for Komponister, er ved at blive kendt ud over Tysklands grænser. D. -6.- januar blev hans, stryge-', kvartet -op. 24 -opført i' Paris, og d. 7. februar blev hans"" kammerkoncert-. for cembalo og orkester (ligeledes under Schurichts ledelse) udsendt over-Kónigswusterhausen. Denne sidste kompositiow viser Hóller som en dygtig og behersket moderne komponist, der desværre skeler en del til barokmusikens stil og form. Jo nærmere et sådant nyt værk er barokstilen, desto mere værdsætter man de komponister, der dengang skabte deres egen form og stil.

fi Max Trapp har lige fuldendt sin anden »Koncert for orkester«, der skal uropføres ved (len internationale musikfest i Baden-Baden.

// Efter at det internationale Bruckner-Selskab er forenet med »Deutsche Brucknergesellschaft« har rigsminister Goebbels indsat 11. Furtivångler som præsident.

// Igor Strawinsky har fornylig udgivet sin »Concerto i Es for Kammerorkester« hos Schott, Berlin. (Studiepartituret koster 3 2~1k.) »Zeitschrift f Ur ,~fusik« skriver bl. a. derom: - »hver nøde bærer (len nyrussiske komponist's personlige stempel; i koncis knaphed og med det mindst tænkelige apparat, har han dog meget at sige«.

1/ 1 Tyskland har de unge komponister det åbenbart ikke stort bedre end her, hvad grammofonoptagelser angår. I forbindelse med optagelsen af en sats af Hóllers strygekvartet op. 24, skriver anmelderen: »Ob der Wunsch nach mehr Werken junger Tonsetzer auf Platten i~i Erf Ullung gehen wird, erscheint zweifelhaft«.

// ~lusiken til Hindemiths ballet »Nobilissima Visione« spilledes i England under ledelse af Ansermet d. 9. februar.

/1 Fra tidsskrifter. Paul A. Pisk: »Ernst Toch« (The musical Quarterly, Nov. 1938). Paul Landormy: »Albert Roussel« (""1""lie musical Quarterly, Nov. 1938).

Vagn Holmboe.

// Ved Pariser symfonikernes koncert (len 229. januar uropførtes et nyt værk af Florent Schmitt: »Branle de sortie«.

// Pariser operaen har antaget en ny opera af Darius Milhaud: »I~ledée«.

11*Pau'l von Klenaus nye, opera »Elisabeth af England« er ansat til uropførelse på statsteatret i I~assel, i midten af marts.

,,11 Uropførelsen af Carl Orffs nye opera »I~lånen« er ansat til (len 5. tebruar plå ~N1i1nchener operaen under Clen-iens Krauss' ledelse.

/1 Ved en international musikfest

Baden'Baden, der finder sted fra den 31. marts til den 3. april, opføres bl. a.: Max Trapp: Koncert nr. 2 for orkester, l Volfgang Fortner: Strygekvartet, Malipiero: »Ecuba«, symfon;sk digtning, Marcel Poot: Triptyque symphonique, Harald Sæverud: Canto ostinato. Endvidere medvirker B. B. C.s kor med værker af Benjamin Britten, laughan117i1liams og Gustav Holst.

// Eugéne Bozza har komponeret en concertino for saxofon og orkester. Den fik sin uropførelse den 5. februar i Societé des Concerts i Paris.

// En ballade for bratsch og orkester af Philippe Gaubert fik sin uropførelse ved Concerts Colonne den 11. februar.

11 Mussorgskis »Udstillingsbilleder« er for nylig blevet opført i en ny instr~umentation af M. Cailliet.

// Den 27. august til 3. september vil der blive afholdt en Beethovenfest i Baden. Dirigenter bliver Knappertsbusch og Kabasta.

// I Wien forbereder man opførelsen af et ubekendt værk af Tjaikofski, en suite for orkester og fire harmonikaer, (ler .skal være blevet uropført i Nfoskva i 1844.

/1 1 Frankrig har man drøftet plane,,rne om at gøre Versailles til et fransk Salzburg, men har ikke kunnet opnå enighed. Nu ser det ud til at U. S. A. vil skabe et amerikansk Salzburg ved Fort Tryon i New Yorks nærhed med Max Reinhardt som kunstnerisk leder. .

/1 Er~ch Kleiber har anulleret sin kontrakt med La Scala i Nlilano under henvisning til den italienske stats antisernitiske forholdsregler,

/1 Komponisten Julius Bittner er død. Han var født den 9. april 1874 i Wien og efterlader sig adskillige operaer' ,symfonier, kammermusik og sange.

// Johann Strauss den tredje er (lød i Berlin 72 år. gammel. Han var søn af valsekomponisten ],,,'duarcl Strauss, en broder til den berømte Johann Strauss (len anden.

fi Pianisten Leopold Godozvsky er død i New York som følge af en operation.

Jilrgen Balzer.