Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 02 - side 59-59

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

FORMAND: Finn Høffding, Classensgade 34, Ø. Tlf. Øhro 3619. NÆSTFORMAND: Povl Hamburger, Bredgade 36, K. Tlf. 11alæ 3y. KASSERER: Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491. FAGPRØVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøgad2 6, Ø. Tlf. Ryvang 934x. FORENINGSSEKRETÆR: Else Ammentorp, Chr. IX'sgade 2, K. Tlf. Palæ 1426 y. MEDLEMSLISTEN: Fru Anna Veibel, Sankt Peder Stræde 43, K. Tlf. Palæ 4965.

FORENINGSMEDDELELSER

Af Hensyn til Paaskeferien er Foreningens E',levkoncert, med mo-derne Kompositioner rykket frem fra Onsdag den 5. April til Lørda

den 25. Marts. Censuren finder Sted Fredag den 17. Marts om Eftermiddagen. Elevkoncerten er altsaa rykket ca. 10 Dage frem, hvilket man bedes notere.,Tilmeldelse maa ske til Knud Leopold Nielsen inden den 12. Marts.