Nordisk musik i Göteborg 16. og 17. februar 1939

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 02 - side 52-53

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

NORDISK MUSIK I GOTEBORG

16. OG 17. FEBRUAR 1939

Ligesom i Fjor arrangerede Góteborgs Orkesterforening og Våstsvenska, Kretsen av Foreningen Norden 2 nordiske Festkoncerter i Góteborg, paa hvilke der udelukkende fandt Uropførelser Sted af Dansk, Finsk, Norsk og Svensk Musik. Tor Mann har ved Programmets Sammensætning raadført sig med Dirigenten Dr. Toivo Haapanen, (Helsingfors) Komponisten Aksel Agerby (København) og Pianisten Waldemar Alme (O,slo).

Orkesterkoncert Torsdag -den 16. Februar 1939 Kl. 20 i Koncert

husets store Sal. Dirigent: Tor Mann. Solister: Sylvia Schierbeck, Sopran. Rolf Lånnerholm, Obo. Orkester: Góteborgs Symfoniorkester. Program:

Lars Erik Larsson: Invocatio. Recitativ, Kanon og Fuga for Orkester Op. 2 0.

Fougstedt: Sinfonia, a-moll.

Leif Kayser: Symfoni Nr. 1 (i en Sats).

Harald Sæverud: Koncert for Obo og Orkester.

Poul Schierbeck: Håxa, af E. A. Karlfeldts Håxorna, for Sopran, Orgel og Orkester.

Hilding Rosenberg: Plastiske Scener af Balletten Orfeus i Staden.

Kammermusikkoncert Fredag den 17. Februar 1939 Kl. 20 i Kon

certhusets Stenhammersal. Program:

Erling Brene: Strygekvartet Nr. 3. Góteborgkvartetten (Endre Wolf, Lars Fermæus, Tage Brostrdm og Guido, Vecchi).

A.Merikanto: Partita for to Fløjter, Obo, to Klarinetter, Fagot og Piano. Eric Holmistedt, Gustaf Kristensson, Arnoldus Vente, Edvin Kållham, Claes Brostr8m, Villy Debes og Sixten Eckerberg.

Myklegaard: Trio for Piano, Violin og Violoncel. Komponisten, Endre Wolf, og Guido Veechi.

Kurt Atterberg: Strygekvartet Nr. 1. D-dur. Endre Wol,f, Lars Fer

mæus, Tage Brostróm. og Guido Veechi.

Som det maaske vil være Læserne bekendt forla-der den talentfulde og energiske Kapelmester Tor Mann G6teborg 1. Maj og rejser til St O-ckholm, hvor han er bleven ansat i Radiotjånst.

Tor Mann har gjort et yderst fortjenstfuldt Arbejde for nordisk Musik, og det er vanskeligt atse hvorledes det vil gaa med de aarligt tilbagevendende Festkoncerter i Fremtiden naar han er borte fra G,5teborg.

Fra dansk Side skal der med gode Ønsker for -den nye Stilling han nu gaar ind til lyde en hj,ertelig Tak for det store Arbejde han til Dato har viet nor-disk Musik -og -derigennem Interessen for Samarbejdet og Sammenholdet mellem nordiske Komponister.

Aksel Agerby.