Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 03 - side 90-90

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826.

KONTORTID: Hverdage 13--15.'

NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Ryparken 52, St., Ø. Tlf. Ryvang 5139 u.

KASSERER: Bjørn ,Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363.

POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F.

TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

Det unge Tonekunstnerselskab. 3. Ung Aften.

Fredag d. 24. Marts 1939 Kl. 20. Hornung & Møllers Sal. Medvir

kende: Marie Haller Larsen, Teijoh Wung Sung, Jo,hannes Kjær, Rich. Dahl-Erichsen, Kjell Olsson, Bolette Schiøler, Gerda v. Billow, Gjerd Plum, Gudrun Botschinsky og Eddy Johansen. Program:

Claude Debussy (1862-1918): Sonate for Violin og Klaver. G-moll.

Rich. Dahl-Erichsen og Kjell Olsson.

Claude Debussy: Jardins sous la Pluie. Feux d'artifice. Marie Haller

Larsen.

Fini Henriques, (1867): Pigerue in-de i Skoven. Lærken og Hyrdedren-

gen.

Olaf Søby (1907): Naar det er tyst og stille. Bobler.

Poul Schierbeck (1888): Blomsterbrudd. Sang paa Floden. - Teijoh

Wung-Sung. Ved Flyglet: Johannes Kjær.

Carl Nielsen (1865-1931): Thema med Variationer for Klaver. Op.

40. Marie Haller Larsen.

Knudåge Riisager (1897): Concertino for 5 Violiner og Klaver. Op. 28 A. Bolette Schiøler, Lise Allin Erichsen, Gjerd Plum, Gudrun

Botschinsky, Eddy Johansen og Marie Haller Larsen. Medlemskort giver Adgang.

4c

Støt Unge Tonekunstneres Fond ved at tegne et Bidrag hos Fondens Kasserer. Landsretssagfører Eivind Helsted, Raa,dhusstræde 1 eller ho-s Formanden Aksel Agerby, Kongensvej 26 og agitér bl. Venner og Bekendte.

Årgang 14/1936, nr. 03