I.S.C.M.'s 17. musikfest Warszawa 14.-21. april 1939 Program

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 03 - side 76-78

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

I. S. C. M.'S 17. MUSIKFEST

WARSCHAU 14.-21. APRIL, 1939

Vi bringer nedenfor Programmet til Musikfesten i Warschau fra 14.-21. April. Foruden de Koncerter, hvortil Programmerne er udvalgt af den internationale Jury, vil der blive arrangeret en Koncert i Krakau med gammel polsk Musik, en Koncert med polsk Oratoriemusik, en Balletforestilling i Warschau- Operaen og en Fest i Krakau med Folkemusik og Folkedanse. Ved Koncerterne medvirker det polske Radioorkester, Warschaus filharmoniske Orkester, Solister, Kammermusikensembler, Korforeninger i Posen, Domkoret fra Kathedralen i Posen, det pol-ske Radiokor, den polske Ballet og Folkedansere og Folkesangere fra forskellige Egne af Polen. Til Koncerterne i Krakau bliver stillet et specielt Luxustog til Raadighed, ligesom der vil ,blive arrangeret forskellige Udflugter i Warschau og Krakau. Prisen

I

for Deltagelse er for I. S. C. M.'s Medlemmer 10 zl; og Deltagerkortet, der skal bestilles inden 1. April hos Sekretariatet for Musikfesten, Polen, Sienkiewicza 8, Filharmonia, giver Ret til 75 % Rabat paa de polske Jernbaner for Frem og Tilbagerejsen, 50 %o paa andre Rejser i Polen og gratis polsk Visum. Det tegner til at blive en vel -tilrettelagt Musikfest. 4( Program:

Første Orkesterkoncert.Boleslaw Woytowiez (Polen): 20 Variationer i Symfoniform.Christian Darnton (Eng,land) : Fem Orkesterstykker.Marcel Poot, (Belgien): Episk Legende for Klaver og Orkester.Slaveo Ostere, (Jugoslavien) Passacaglia - Koral.V1a,dimir Vogel (Uafhængig) Scherzo o-, Finale af Violinkoncert.Jean Rivier (Frankrig): Symfoni i D-dur.4(

Anden Orkesterkoncert.

Josep,h Vall-s (Spanien-Catalonien): Symfoni.Gaston Brenta (Belgien): Skoflikkeren og Finansmanden, for Barytonog Orkester.Lars-Erik Larsson (Sverige) : Ostinato for Orkester.Karel B. Jirak (Tjekkoslovakiet): Sang for Alt og Orkester.Marcel Mihalovici (Uafhængig): Prelude og Invention for Strygeorke-ster.Alan Rawsthorne (England) : Symfonisk Studie for Orkester.Antoni Szalowski (Polen) : Ouverture for Orkester.Kammerorkesterkoncert.Conrad Beck (Se-hweitz) : Kammerkantate for Sopran, Fløjte, Klaverog Strygeorkester.Knudåge Riisager (Danmark): Concertino for Trompet og Strygere.Roman Palester (Polen): Concertino for Alt-Saxofon og Kammer-orkester.Francis Poulene (Frankrig): Messe i G-dur for bl. Kor å cåpella.

Milan Ristic (Jugoslavien) : Suite for 4 Basuner (i Fjerdedelstoner) Luigi Dallapiccola (Italien): Tre Laudi for Sang og Kammerorkester. André Souris (Belgien) : Ren-gaines for Blæserkvintet. Robert de Roos (Holland) : 5 Etuder for Klaver og lille Orkester.

Første Kam*inermusikkoncert.

Jerzy Fitelberg (Polen): Fjerde Strygekvartet.Demetrij Zebre (Jugoslavien) : Tre lyriske Digte for Violin -og Klaver.Joaquim Homs (Spanien-Catalonien): Anden Strygekvartet.Jos. Zavadil (Tjekoslovakiet) : Lille Suite for Violin og Klaver.Piet Ketting (Holland) : Fuga for Klaver.Vlad. Polivka (Tjekoslovakiet) :Strygekvartet.4(

Anden Kammermusikkoncert. Elisabeth Lutyens (England): Anden Strygekvartet. Eugen Suchon (Tjekoslovakiet) : Sonatine for Violin og Klaver. Op. 11. Anton Webern (Uafhængig) : Strygekvartet. Op. 28. Kojiro, Kobune (Japan) : Strygekvartet. Nr. 1. Alberto Hemsi (Ægypten): Jødisk- spanske Sange. Op. 22. Honorio, Siccardi (Argentina): To Sange af Amado Villar. Henk Badings (Holland): Strygekvartet. Nr. 2.