Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 03 - side 84-85

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIK OG MUSIKLIV

DANSKE UDE OG HJEMME

11 Uropførelse af dansk Opera. Den 28. Marts uropføres Ebbe Hameriks Opera »Leonardo da Vinci« i Antwerpen paa den kgl. Operascene.

Alle Venner af dansk Opera vil glæde sig over at Ebbe Hamerik omsider faar sin Opera frem, samtidig med at de vil græmme sig over, at den danske Opera her ' saa sørgeligt har forsømt sin Pligt. Til Lykke, Ebbe Hamerik!

// Thomas Jensen i G6teborg. Hermann D. Koppel: Concertino for Strygeorkester, op. 32, der uropførtes i Aarhus filharmoniske Selskab, d. 12. Dec., 1938, fremførtes ved en Koncert d. 9. Marts i GUeborg Koncerthus, hvor Thomas Jensen var engageret af G5teborg Orkesterforening. Programmet bestod endvidere af Weber, Mozart, Carl Nielsen og I. P.

El. Hartmann. Hermann D. Koppel overværede Koncerten.

// I Domkirken i K,5nigsberg medvirkede Inga Graae og Finn Viderø ved en Koncert d. 19. Febr. med dan5ke Værker af Buxtehude, Kn. Jeppesen og Carl Nielsen. Dagen efter spillede Finn Viderø i l Wnigsberg Radio et gammelt klassisk Program.

1/ Ingerslev-Trioen, Sverre Forchhammer, Alberto Medici og Poul Ingeslev~ Jensen gav d. 17. Febr. en meget vellykket Trio Aften i Hornung & Møllers Sal med Værker af Bendix, Beethoven og Brahms.

/1 31ogens Wóldike havde en velfortjent Succes ved Fremførelsen af Mozarts Requiem d. 3. Febr. Drengekoret, Unge Tonekunstneres Orkester og de fire Solister, Edith Oldrup Pedersen, Else Jena, Aksel Schiøtz og Einar Nørby føjede sig lydigt og forstaaende under Mogens W81dikes musikalske Taktstok.

Det blev en Opførelse der gjorde Sindet godt og som man vil huske.

Aksel Agerby.

UDLANDET

// Nogle af de bedste navne indenfor den nye og den nærmest forudgående musik var repræsenteret ved en koncert, ledet af Ansermet, der udsendtes over flere franske radiostationer d. 3. Marts.

Koncerten indledtes med Roussels 4. symfoni, et orkestralt set meget »tæt« arbejde, hvis finale, der spillede af rytmisk liv, utvivlsomt var den interessanteste sats.

Af Debussy hørtes fire små orkesterskitser; oprindelig skrevet for klaver, var de af dirigenten instrumenterede i bedste overensstemmelse med stilen.

Béla Bartók skulde' efter annonceringen have spillet sin anden klaverkoncert; den udgik desværre, og i stedet spillede komponisten en lang række småstykker, der bl. a. var skrevet over ungarske og bulgarske motiver.

4 (orkester)etuder af Strawinsky viste sig at være brillante studier over musik nær beslægtet med »historien om en soldat«. Det gælder især de to første: »Dance« og »Eccentrique« og den tredie, der arbejdede med idéen i soldatens »grande choral«. Den fjerde etude, betitlet Madrid, var en mesterlig gjort studie over et spansk motiv.

Tilslut hørtes Hindemith's »Nobilissinia Visione«, som Ansermet allerede har opført ved flere lejligheder.

Nobilissima Visione er bygget over legenden om Franz af Assisi, og musiken er for koncertsalen formet som en »synifoni« i lighed med musiken til »Mathis der Maler«. Den består af tre satser: Introduzione-Rondo, Marche og Passacaille.

Den kompakte strygermasse (i sidste sats basunernes passacaille-tema) danner den ret tungt bevægede basis; og hele værket virker ved sin vægt, - ikke blot akustisk, men også i det musikalske idéindhold; dog er det passacaillen, der virker mest overbevisende om, at der lier er skabt et sluttet kunstværk.

Det er rene musikalske værdier, vi får i dette værk, uden forlorenhed, men også uden teknisk-instrumentalt raffinement eller blot dristighed, og ingen af de mange uløste formproblemer er taget op til behandling.

/1 En 4-dages Mozart-fest finder sted i Cannes' Casino under musikalsk ledelse af Bruno Walter. D. 19. febr. er der symfonikoncert, d. 20. spiller J. Thibaud sonater, og d. 22.-23. opføres »Figaros bryllup«.

11 Kleiber, der som bekendt har afslået at dirigere Fidelio i Scala-Milano (idet han ikke vilde gå med til at jøder blev forment adgang til salen), blev erstattet af den tyske dirigent ]Vilhelm Sieben.

11 Ombord på »Ile de France«, der forlod le Havre d. 15. Febr., befandt sig pianisten Paderewsky. Han skulde give koncerter i Kanada og Kalifornien (med værker af Bach, Haydn og Chopin), og spillede d. 26. febr. i New York's radio.

11 En international musikfest. finder sted i Frankfurt ani Main i dagene 15.

25. juni. Det er det: »Ståndiger Rat f Ur die internationale Zusammenarbeit der Komponisten« der indbyder.

11 Den internationale konkurrence om Eugen Ysaye-prisen, der dennegang er for dirigenter, er udsat til året 1940.

11 Dette års Mozartfest i Wilrzburg finder sted fra d. 17.-22. juni under ledelse af prof. Hermann Zilcher.

/1 Byen Leipzig har indkaldt tyske kompositioner til en Joh.- Seb-Bachpris på 5000 Rm. Der blev indsendt 24 operaer, 51 symfonier og 50 arbejder af forskellig art.

11 Den tyske komponist Werner Egk har skrevet en klaverkoncert, der bliver uropført på »rigsmusikdagene« i Dfisseldorf. Pianisten U. Dammert fra Milnchen spiller solopartiet.

11 Ved en »Nordisk Koncert« der udsendtes fra Strassbourg radio onsdag d. 22. febr., spilledes: Ved strandbredden, berceuse og sommersang af H. Sandby. Lyrisk nocturne og Isabella-balletmusik af Ludolf Nielsen, og til slut. concertino for trompet og strygere af Riisager.

/1 Toseanini skal dirigere 7 koneerter med B. B. C's orkester ved musikfe!~,»tspillene 23. april-28. mai i London. Desuden medvirker ved festen Londonfilharmonikerne med dirigenterne Beecham, Wood og Bruno Walter.

Vagn Holmboe.

Årgang 14/1936, nr. 03