Gensvar til Richardt Gandrup

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 04 - side 98-99

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

GENSVAR TIL RICHARDT GANDRUP .

Alt det, Hr. Gandrup ovenfor skriver om, hvorledes man i Børnesangundervisningen »-sætter Umiddelbarheden i System« er saa rigtigt, saa rigtigt, og jeg tror og haaber ikke, hans dyrebare Hemmeligheder vil overraske nogen praktisk Børnesangpædagog. Det eneste overraskende er, at han i sin første ---- skal vi sige: noget suffisant'e. Artikel (»bombastisk« er saadan et grimt Ord) fandt det »forbløffende«, at lignende Fremgangsmaade anvendes i Folkernusikskolen, til hvis Arbejde han - efter hvad han skrev og skriver - har et saare flygtigt Kendskab.

Interessant er den Oplysning, at der ikke findes friere Fag i Barneskolen end netop Sang. Den Skuinlen, man saa paa Tryk og hørte Mand Log Mand imellem over Sangplanen og Fagets Bundethed, var med andre Ord det rene Vrøvl. Vi tager det til Efterretning.

løvrigt tror jeg, at jeg værdsætter Poesien i vor traditionelle Sang-skat lige saa højt som Hr. Gandrup; og jeg er naturligvis ganskeenig i, at en Sang12ere.T maa beskæftige sig med sin Elevs Stemmeklangog en Klaverlærer med hans Fingre. Men naar et musikinteresseret Menneske nu slet ikke i første Omgang søger det, Specialundervis-ningen - ogsaa den gode - giver (saa lidt som »Zigeunermetoder«og andet Charlataneri) ? Naar han med sine beskedne Midler søgermere almen musikalsk Belæring?

Jeg tillod mig at stille det S,,pørgsmaal, hvor et saadant Menneske i Dag skulde gaa hen - hvis ikke til Folkemusikskolen.

Det SPørgsmaal har Hr. Gandrup ikke besvaret. Og saa er jeg tilfreds.Jørgen Bentzon.