Kritik. To paa samme trin

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 04 - side 102-102

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

KRITIK

»TO PAA SAMME TRIN«

De tre dygtige Musikpædagoger Christy Bentzon, Gerda von Billow og Anna Veibel har hos Engstrøm. & Sødring udgivet et lille Sammenspilshefte: »To paa samme Trin«, 24 kendte Melodier for Violin og Klaver. Formaalet med denne Udgivelse er at give Eleverne Lejlighed til Sammenspil paa et tidligt Tidspunkt. Dette er i og for sig ikke nogen ny Tanke. Men i Modsætning til tidligere, hvor det altid var Læreren, der spillede den ene af Stemmerne, søger man nutildags at overlade saa meget som muligt til Børnene selv. I »To paa samme Trin« er derfor ikke blot Violinstemmen for Eleven; ogsaa Klaverpartierne er arrangeret saa nemt (med simple Greb), at Børn paa Begynderstadiet uden Vanskelighed kan lære dem.

Det lille Hefte bør vinde Indpas ogblive anvendt i Børneundervisning. Demange Steder (f. Eks. ved Skoler), hvorder baade undervises i Klaver og Violin,vil det være en stor Opmuntring for deflinke Elever at faa Lov til at spillesammen. Det vil allerede tidligt givedem Lyst til Sammenspil; det kan maa-ske ogsaa vække lidt Musikglæde i Bør--nenes Hjem. Melodierne er udmæi-jccvalgt. Der er taget Hensyn baade tildet populære og det musikalske. Derfindes Melodier, som Børnene kenderog holder af (f. Eks. Tordens ' kjold, Dan-mark, dejligst Vang og Vænge, Det var en Lørdag Aften samt en Del udprægede Børnesange), og der findes Melodier, der tillige er musikalsk værdifulde (I Skovens dybe, stille Ro; Sange af I. A. P. Schulz og Weyse). Stoffet er pædagogisk tilrettelagt. Melodierne er ordnet progressivt med Hensyntagen til Tonika- do Metoden (der anvendes af mange) og til Strøgets Udvikling. Violinstemmen er forsynet med ganske kort, men klar og fyldestgørende Strøgangivelse. Desuden er haade Klaver- og Violinstemmen forsynet med en Frasering, der udmærker sig ved Simpelhed, da den holder sig til de Foredragstegn (især f, p, mf), der for det første er musikalsk naturlige og dernæst ligger indenfor Børnenes tekniske Ydeevne.

Kort sagt: Det lille Hefte, der tilmed optræder i et tiltalende Format og pænt Udstyr har alle Betingelser for at blive anvendt meget ved Børneundervisningen i Violin og Klaver. Derimod stiller vi os tvivlende over for dets Anvendelighed ved Folkemusikskoler, da Stoffet fortrinsvis er anlagt for Børn og sikkert vil virke barnligt paa de fleste voksne Elever. Der er særlig Grund til at gøre opmærksom paa dette Forhold, fordi det er en almindelig Misforstaaelse, at man direkte kan overføre »Børnestof« til voksne Begyndere.

Poul Fledelius.