Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 04 - side 104-106

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

MUSIK OG MUSIKLIV

DANSKE UDE OG HJEMME

Sigurd M. Rascher har faaet sit Saxofonkoncert-Repertoire forøget, idet Jørgen Bentzon har komponeret en ny Saxofonkoncert til ham. Den fik sin Uropførelse i Statsradiofonien. d. 27. Marts. Naar Rascher instuderer en ny Saxofonkoncert, plejer det at være ensbetydende med, at han spiller den over den halve Jord. Jørgen Bentzon kan sikkert allerede begynde at glæde sig til mange Opførelser. Sv. Erik Tarps Saxofonkoncert er ikke blot opført i talrige europæiske Lande, men ogsaa i Australien ved Koncerter og Radioopførelser. Samme Komponists Fløjtekoncert blev opført i G8teborg d. 30. Marts med Sixten Eckerberg som Dirigent og Erik Holmstedt som Solist. Vi bringer G8teborg Handels- och Sj,5farts-Tidnings meget smigrende Anmeldelse. Citat:

... En herre som dåremot blåser på sin flójt med f6nstret på vid gavel ut mot blå himmel och spelande vindar år

danskeren Svend Erik Tarp. Jag hade nójet h6ra hans »Concertino får fl,5jt och liten orkester« vid nordiska musikfesten i Kåpenhamn och har redan en gång berórt den i dessa, spalter. Tarps musik åverhuvudtaget har alltid tilltalat mig med sitt genornsunda stilrena, språk. Ett skapande, ett musicerande så fyllt av lidelsefull glådje att ge, att man utan motstand bara tar emot av hjårtans lust. Den behåndighet med vilken Tarp handskas med ett tema, med ett instrument, med hela orkestern och det bestickande sått varmed han utnyttjar ett klassisk stiliserat formschema, vittnar fórst och fråmst om ~3verlågsen teknisk skicklighet men åven om ett artisteri av tjusigaste slag. Det er en konstnår med ett rórligt temperament som gjort den musiken. Ett så fl,5dande musikantisk humór, med den lilla spets av gamin-aktig esprit som hår år til findandes, år just det elixir som nordisk musik beh Bver. Carl Nielsen predikade den låran. Svend Erik Tarp har fóljt honom i spåren ... sign. G(ósta) N(ystróem).

Arvid Degn spillede d. 15. April Knudåge Riisagers Concertino for Trom

pet og Strygeorkester i Warszawa ved den 17. internationale X1usikfest.

// Nyt fra Wilhelm Hansen. Partitur til Knudåge Rissager: »Slaraffenland« er nu udkommet.

Aksel Agerby.

UDLANDET

/1 Den franske komponist Florent Schmitt's »La Tragédie de Salome« er i vinter bl. a. blevet opført i Oslo, Budapest og Florens.

/1 1 1. S. C. M. Tell-Aviv-(palæstina) afdelings første sæson har forskellige kendte dirigenter medvirket, bl. a. Toscanini og Malcolm Sargent.

// Karl Hóllers koncert for violin og orkester er udkommet på Leuekart's forlag i Leipzig.

1/ Emil Telmangi har nylig spillet S-zymanowski's violinkoncert i Berlin, og har, efter anmeldelsen at dømme, kunnet fejre triumfer.

// Den kendte musikvidenskabsmand Dr. Alfred Einstein har fundet 5 utrykte symfonipartiturer af Haydn i Britisk museum, han har desuden - både i Britisk museum og i familien Esterhazy's arkiver i Wien - fremdraget adskillige utrykte kompositioner af Haydn.

/1 Pianisten og dirigenten Walter Meger-Radon, der d. 5. marts havde en afdeling »Danse for klaver« i radioen, spillede bl. a. »3 fantastiske danse« af Sjostakovitsj. De er alle tre skrevet i en efterromantisk salonstil, der vakler mellem Seriabine og Schumann- Chopin, dog uden at have disse sidstes charme.

1/ Hitler har bestemt at tysklandssangen skal spilles i tempoet: 1/,~ = M. M. 80, mens Horst-Wessel-sangen, betragtet som en revolutionær kampsang, skal spilles hurtigere.

11 Wolf-Ferraris nyeste opera »La Dama boda« har fornylig haft sin uropførelse på seala i milano under ledelse af dirigenten Umberto Berrettoni; den vil snarest få sin tyske førsteopførelse på statsoperaen i Berlin.

/1 Det meddeles, at Toseanini nu har opnået amerikansk statsborgerskab.

11 Den franske pianist Brailowsky er udnævnt til »musikalsk ambassadør« ved udstillingen i New York. Han vil derfor . deltage ved åbningshøjtideligheden i en stor gala-koncert der skal dirigeres af Pierre Monteux.

1/ Det meddeles fra Paris, at Igor Stra-

i)inski har haft den sorg at miste sin hustru.

1/ Byen Dilsseldorfs musikpris på 2500 RM blev vundet af komponisten Otto Leonhardt med en symfoni Nr. 3 i d-moll. Symfonien blev fornylig uropført under komponistens egen ledelse.

fl Den internationale orgel-festuge skal finde sted fra 8.-15. oktober i Aachen. Belgien, Frankrig, Holland, Italien, Schweiz og Tyskland deltager; i midtpunktet af festen står orgelkompositioner af førende organister fra de pågældende lande.

11 Katedralen i Milano har fået nye orgeler med 15,200 piber og 180 registre. Orgelerne er skænket af nogle rige familier i Cremona.

,Il Eta Harich-Schneider bragte ved sin cembalo-koncert d. 26. marts to nye værker af nulevende komponister til førsteopførelse. Koncerten foregik på slottet Nifonbijou, komponisterne var: Erivin Hartung og Robert Oboussier.

/1 Komponisten Carl Orff's eventyropera »Der Mond« har for nylig haft premiere i Milnehen under ledelse af Clemens Krauss. Orff har selv skrevet tekstbogen over et Eventyr af Grimm.

111 Danzig skal der nu opføres et nyt, stort operahus.

/,1 Det tyske teater i Prag, der en tid har været lukket, skal snarest åbnes igen. .

11 Den belgiske komponist Fernand Brumagne er nylig død.

/1 Joseph Haas, den kendte tyske komponist, fejrede d. 19. marts sin 60-års fødselsdag.

/J Professor Fr. Blume er udnævnt. til professor i musikvidenskab ved Kiels universitet, desuden vil han blive direktør for det musikvidenskabelige institut i Kiel.

1/ Den kendte tyske dirigent Carl Schuricht opførte for nylig Prokofjef's 3' klaverkoncert i C-dur med Claudio, Årrau som solist.

1/ Der er fornylig udkommet to nye italienske cello-klaver-sonater, der efter anmeldelser at 'dømme* kun skal være tilgængelige for f ørsterangsvirtuoser. Den ene er: Dario Rossi, sonate i D-dur, (Forlag: Carisch, Nlilano) den anden: Mario Montico, sonate (Forlag: Ricordi, N,lilano) .~ '

1/ Wiener-koncerthusselskabets konkurrence for orkesterkomponister blev vundet af Egon Kornauth.

/1 1 »die ',Iusik« skriver musikkritikeren Gerick, at pianisten G. Kuhlmann med vovemod sætter sig ind for moderne musik, men at sådanne koncerter »desværre næppe har gehør hos publikum«. , // Det tyrkiske statsorkester i Ankara bragte nylig under ledelse af Dr. Praetorius to store orkesterværker til opførelse. N`ærkerne var en symfonisk digtning »Ikarus« op. 67, og en koncert. for strygekvartet og orkester op. 74 begge af komponisten Nino Neidhardt.

/1 Paul u. Klenau's opera »Elisabeth af England« uropførtes d. 25. marts i Kassel.

/1 Carl Hans Grovermann, hvis opera »N,iedea« i april får uropførelse, har fornylig fuldendt en anden opera »Fanal«, hvis tekst er skrevet af J. Kapp over en idé af komponisten.

1,1 Dirigenten Carl Schuricht, der fremfører megen nyere musik. havde stor succes med en koncert, han gav i Frankrig med »orchestre national paris«; han er nu blevet indbudt til at give en anden koncert i Paris med det samme orkester.

1/ 1 London kom manuskriptet af en ufuldendt komposition af Mozart, en trio for violin, viola og cello, til auktion. St.-William-museet i Cambridge erhvervede værket for 120 pd. St.

1/ Selskabet »Veriner af Albert Roussel« har udsat en pris på 10.000 fr. til en konkurrence for alle landes pianister. Konkurrencen finder sted i slutningen af juni, og der skal 'Udelukkende spilles værker af Roussel. Indskrivningen til konkurrencen står åben for alle nationens pianister indtil d. 30. april. Alle nærmere betingelser fås gennem selskabets sekretariat: Paris XVJ, 70 avenue Kléber.

/1, Fr. X(wer Mathias, (len tidligere professor i kirkemusik ved universitetet i Strassbourg og bekendt for sin interesse for orgelbygning, er død 68 år gammel.

11 Grace Moore har nu modtaget Æreslegionens kors af den franske ambassadør i New York; violinisten J. Heifetz

blev ved samme lejlighed udnævnt til officer af æreslegionen.

// 1,Villeni Mengelberg har for sin medvirken ved en fest for Hamburg's universitet modtaget den »Hansischen Rembrandtprels«.

// Efter at have dirigeret ved Mozartfestspillet i Cannes, indskibede Bruno 11'alter sig til de forenede stater, hvor lian vil give koncerter i National-broadcasting-co. Derefter rejser han til London og Paris, hvor han skal dirigere ved operaen.

/1 Den franske musikvidenskabsmand Paul. le Flem er d. 1. marts afrejst til Canada, hvortil han er indbudt f or at præsidere ved en musikkonkurrence.

/1 Igor Markevitsj har holdt et foredrag i Amsterdam om emnet: »Hvorhen går musiken«.

11 Den bekendte franske dirigent Ingelbrecht skal dirigere Pariser-radioens orkester ved de internationale festligheder i Wiesbaden.

11 Byen Liége foranstalter d. 16. juni en festdag for violinisten Ysage. Hans hjerte vil i et skrin blive overgivet byen og derefter anbragt i hans monument, der står foran konservatoriet. Samtidig vil Ysaye's studereværelse i Bruxelles, der indeholder ca. 1500 manuskripter og bøger, sjældne instrumenter og mange erindringer om violinisten, bliver rekonstrueret i et af konservatoriet,-, værelser.

// Paderewski har i Lausanne givet en koncert, livis overskud (80.000 Franc.) g.år til oprettelsen af et fond, der skal grundlægge en Paderewski-sal.

1/ 1 New York giver Pa(Ieretvski i den nærmeste fremtid en koncert udelukkende helliget moderne fransk musik.

// Bela Bårtok har haft stor succes med sin komposition for 2 klaverer og slagtøj, som fornylig havde fransk førsteopførelse. Komponisten og hans hu,sti-ti var ved klavererne, dirigent var 11. Scherchen. ~,nliver kunde desuden overbevise sig om det usædvanligt hjertelige bifald englænderne gav Bårtok, da Th. Beeeham, forleden (lag opforte hans »ivltisik for strygere, celesta og slagtøj« i sin hellied. Koncerten transriiitteredes over »London Regional« under (len forkerte titel: »Suite for strygere.«.

1/ Dirigenten Pierre Monteux er blevet genengageret for 3 år som chef for San Francis Cos symfoniorkester.

Vagn Holmboe.