uden titel

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 04 - side 108-108

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

»Dansk musiktidsskrif U udgives af »Det unge tonekunstnerselskab« som medlemsblad for denne forening og »Musikpædagogisk forening«. DMT udkommer med et hæfte om måneden, månederne.juni og juli undtagen, ialt, 10 hæfter årlig til eb pris af kr. 7,50, lande udenfor skandinavién kr. 9,00' Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftiig opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktør: mag. art. Gunnar Heerup, Sortedamsdossering 65 A, København Ø. Telf. nora 5246. Kassererkontor; Kongensvej 26, F. Telf. fasan 826. Postkonto: 22596.

Årgang 14/1939, nr. 04