4 musikdage på Ryslinge Højskole

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 05 - side 128-129

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

4 MUSIKDAGE PÅ RYSIANGE HØJSKOLE

5.-8. august afholder Danmarks sanglærerforening, denne gang alene, uden medarbejde af Københavns sanglærerforening, sit årlige kursus på Ryslinge højskole.

Der undervises i enstemmig sang omfattende såvel ny som ældre danske sange (Oluf Ring), stemmedannelse i forbindelse med korsang (Agnete Zacharias), sang med skolens yngste klasser

(J. L. Emborg), korsang og sammensp Il (Thorvald Nielsen). Korsangen vil i år omfatte uddrag af Carissimis oratorium »Jephta« med dansk tekst (korene er 26-stemmige), og sammenspillet vil bl. a. omfatte en concerto grosso af Corelli o,,, et stykke musik af Jørgen Bentzon for fløjte, violin, klaver og strygeorkester.

Endvidere vil der blive afholdt en række, studiekrese over solfége (Rud. GAden), stemmedannelse (A_gnete Zacharias), flerstemmig sang i folkeskolen (J. P. Bang), rytme og musik (Sven Møller Kristensen), kammermusikspil (Thorvald Nielsen) og korsang med mindre kor (forskellige ledere, (ler hver vil arbejde med et speciale indenfor kørlitteraturen, således at deltagerne indstuderer en række kor fra det valgte område).

Endelig vil der blive holdt tre foredrag af højskoleforstander Damgård

Nielsen (et tekstligt emne), l""ovl Hamburger (om firstemmig sats) og Sven Møller Kristensen (Produktiv sangtindervisning).

Kursusafgift: 10 kr. for medlemmer, andre 13 kr. Ophold: 15 kr. Betaling pr. studiekres: 4 kr. for medlemmer, andre 5 kr., studerende og seminarieelever moderation. Indmeldelsesfrist: 1. juli. Oplysninger gennem lærer Erling Brahm, Oure; tilmeldelser sker til Thøger Rasmussen, Strandparken 5, Aarhus.