Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 05 - side 129-130

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIK OG MUSIKLIVDANSKE UDE OG HJEMME

/1 Stud. mag. Carl Willum Hansen har under et studieophold. i England haft lejlighed til med Bristol, universitetskor at. instudere Carl Nielsens »Havet omkring Danmark« og Otto Mortensens »Du danske sommer«, den første i engelsk

oversættelse, den anden p,`~ dansk. Sangene bliver under Willum Hansen.,, direktion opført v»ed korets, årlige koncert d. 25. ds., der transmitteres i tiden kl. 20-21 af BBC over Western Regional.

UDLANDET

11 David M. Johansens »Symfoniske 1~antasi« op. 21, der nylig blev spillet i dansk radio, er udkommet i partitur på Peters forlag.

11 En afdeling af S.I.M.C. er nylig blevet oprettet i Æ"",gypten. Takket være foreningens propaganda, har den ægyp~ tiske radio lidt efter lidt åbnet en plads for den nutidige musik, de sidste pro~ grammer indeholdt således bl. a.: sonate for fløjte og klaver af Robert Casadesus, kvartet i c-moll af Fauré, Bartóks' 7. strygekvartet og forskellige værker af Arnold Bax, Sjostakoiyitsj, Honegqer, Casella, Strawinsky, Holbrooke, de Falla, Ranel o. a.

Indenfor foreningens rammer har Bri~ gitte Schiffer holdt en serie på 6 foredrag om nutidig musik.

11 Den nye Tell-Aviv-afdeling af S. I. M. C., hvis leder er komponisten Eric Stern})erg, og som indledte sin eksistens med en Rat)el- mindekoncert, opførte ved en følgende koncert: »Serenade« af Hindemith, værker af Bartók og Debussy. Ved en tredie koncert er det meningen at spille arbejder af Strawinskg, Honegger og Tansman.

Det meddeles videre fra Palæstina, at Leo Kestenberg er udnævnt til direktør for Palræstinas symfoniorkester, og at man vil oprette en underafdeling af S. I. M. C. i Jerusalem.

11 Den franske amatørmusikerforening

(»Ungdommens musikalske fritid«) har i denne sæson ladet afholde en serie foredrag om orientalsk og primitiv musik ledsaget af autentiske grammofonplader. Foredragene, der holdtes af direktøren for »Phonétique Nationale«, drejede sig om det slaviske Europa, de islamiske lande, Indien, Kina, Japan og primitive stammer i Afrika, Amerika og Australien.

11 En kongres for marokkansk musik fandt sted i Fez fra d. 6.-10. mai tinder protektion af sultanen af ""Marokko. Man vil henlede musikverdenens opmærksomhed på den marokkanske folklores, rigdom og særegenhed. Parallelt hermed -vil man undersøge den andalusiske musik, der kan betragtes som den marokkanske musiks »klassicisme«.

/1 Den engelske dirigent Adrian Boult har modtaget en invitation til World Fair udstillingen i New York, hvor han skal dirigere 2 koncerter i juni måned. Ved den første koncert vil han opføre nye værker af engelske komponister: koncert for klaver og orkester af A. Bliss (med Solomon som solist), en ny symfoni af Arnold Rax og en violinkoncert. af ]Villiam Walton. Desuden vil Boult i august måned deltage ved festlighederne i Luzern, hvortil også Toscanini, ftruno 1,17aller, Ansermet og Fritz Rusch er inviterede.

/1 ~1""ed den store musikfest i Luzern vil Vladimir Horoivitz for første gang opt~æde sammen med sin berømte svigerfader Toscanini. Foruden Horox%,itz vil af solister medvirke: Marion Anderson, Casals, Kipnis, Paderewski, Rakhmaninof og Adolf Busch. Store koropførelser vil blive givet med deltagelse af'cte T, sixtinske kapels, kor under ledelse af Lorenzo Perosi og katedral-koret fra Strasbourg ledet af abbed Hoch i Samarbejde m-Od den kendte orgeispiller Bonnet.

/1 Decemberhæftet, af »La Revue musicale« er et stort anlagt Ravel-mindenummer på ikke mindre end 300 sider og med et stort, meget interessant billedstof. Forskellige fremragende personligheder bringer komponisten Ravel deres hyldest, bl. a.: Romain Rolland, Cortot, Milhaud og fra udlandet Gieseking (Tyskland), Edward Dent (England), Bartók (Ungarn), Pizetti og Malipiero (Italien) og Grevillius, (Sverige).

løvrigt indeholder hgeftet adskillige essays om komponisten, bl. a.: Honegger: »Ravel et le Debussysme«, Serge Lifar: »Ravel et le Ballet«, A. Hoérée: »Vokalværker«, Inghelbrecht: »Ravel et les Russes«, A. Mirambel: »Den græske indflydelse på Ravels musik« og H. Gil Marchex: »Les concertos de Ravel«.

// Menuffin har i England givet en koncert, sammen med London-Philharmonikerne til fordel for landflygtige jødiske kvinder og børn.

// Den talentfulde tjekkiske komponist Bohuslav Marlinzi, der tidligefre har ,studeret i Paris hos Roussel, forlod Prag

umiddelbart for den tyske okkupation. Han er nu påny i Paris og har medbragt talrige nye partiturer, deriblandt en koncert for strygeorkester, en koncert for 2 klaverer, en strygekvartet nr. 5 og en »Suite concertante«. for violin og orkester. Martinu påtænker at slå sig ned i De Forenede Stater.

Pablo Casals har sat sig i Spidsen for en indsamling til hjælp for sine ulykkeligt *Stillede landflygtige landsmænd i Frankri, *

1/ Efter en nylig udgivet statistik har Tyskland 150 symfoniorkestre med ca. 7.200 instrumentalister, 2.500 mindre orkestre med 40.000 musikere; desuden ca. 8.400 amatørorkestre med ca. 200.000 medlemmer. Antallet af musiklærere opgøres til 10-15.000.

// Det gamle Wien forsvinder. Ved oprydningsarbejderne i Prateren blev den restauration fra Josef d. 2.s tid, hvor Beethoven gav sin sidste offentlige optræden som klaverspiller, nedre VCL.

// Cortot, som skulde have givet en koncert i Florenz, har opgivet dette, da han finder det utåleligt at skulde takke for det italienske publikums bi

6

fald, når stemningen i Italien er så antifrånsk.

// Béla Bartók har skrevet en koncert for violin og orkester som violinisten Szekely spillede for første gang i Concertgebouw i Amsterdam.

11 Fra tidsskrifter: »La Revue inusicale«, J. Samson: »Le Symbolisme dans les Messes Palestriniennes«.

Vagn Holmboe.