Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 05 - side 130-131

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

KONTOR OG SEKRETARIA'l"": hverdage 16-17, fru Anna Veibel, Skt. Pedersstræde 43, K. Tlf. Palæ 4965.

POSTGIROKONTO: 26 284, »Musikpædagogisk forening«, Sortedamsdossering 65 A, København Ø.

FORMAND: Thorvald Nielsen, Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739.

NÆSTFORMAND OG KASSERER: Gunnar Heerup, Sortedamsdossering 65 A, Ø. Tlf. Nora 5246.

REDAKTØR: Finn Høffding, Classensgade 34, Ø. Tlf. Øbro 3619.

FAGPRØVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 934 x.

FORENINGSSEKRETÆR: fru Anna Veibel, Skt. Pedersstræde 43, K. Tlf. Palæ 4965.

Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

FORENINGSMEDDELELSER

Medlemmer af Mp F, der på det tidspunkt, da mefflemslisten for1939-1940 går i trykken, er i restance med medlemskontingent fra tiden før 1. januar 1939, vil. ikke blive optaget i medlemslisten. Skyl(ligt kontingen1 bør derfor indbetales inden d. 1. juni 1939, da ind

I

betalinger, der sker senere end denne dato, ikke vil kunne sikre op-tagel-se i listen. 4k

Musikp&-,,,dagogisk eksamens pædagogiske del finder sted på musikkonservatoriet torsdag d. 25. og fredag d. 26. ds. Torsdag afholdes

I

eksamen undtagelsesvis i lokalet C 2, da salen er optaget af en radiotransmission; fredag afholdes eksamen i salen.