Samfundet Dansk Kirkesangs sommermøde

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 05 - side 128-128

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

SAMFUNDET DANSK KIRKESANGS SOMMERMØDE

finder Sted i Dagene 31. Julli-4. August paa Kerteminde Højskole.

Der er Foredrag, bl. a. af Gunnar Heerup (Lidt om det melodiske i »Dansk Kirkesang«), og Studiekredse under Ledelse af Povl Hamburger og Finn Viderø (Orgelspil ved Gudstjenesten), Komponisten Oluf Ringog Pastor Harald Vilstrup (Fællessang) og Pastor Gunnar Pedersen (Gregoriansk Sang og Messesang). Organist Georg Fjelrad vil lede Korsangen (en Buxtehude-Kantate og a cappella- Værker af Palestrina og Vittoria), og Organisterne Arne Bertelsen oll Finne Viderø er Orgelsolister ved to

Kirkemusikaftener, der med forventet Tilladelse afholdes i Kerteminde Kirke oll Odense Domkirke.

Betalingen for Deltagelse i Mødet med Ophold og Kost er 20 Kr. pr. Deltager. Universitetsstuderende, Konservatorieelever og Seminarieelever kan deltage for reduceret Pris (12 Kr.).

Indmeldelse sendes til Kordegn A. Ottosen, Dansk Kirkesangs Sekretariat, Ny '~`estergade 1, København K., inden 15. Juli. - Ogsaa Ikke-Medlemmer af Sarnfundet Dansk Kirkesang kan deltage i Mødet.