Mekanisk musik

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 06 - side 154-154

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MEKANISK MUSIK

/1 jlozclrt: Sylnfoni i fl-ntoll, Kóchel 550. (H. M. V'. DB 3790-92 å 6,50 kr.)

Mozarts g-moll-symfoni, ,,Om i forvejen er indspillet af Berliner Staatskapelle under Bruno Walter (Col. DX 31-33) og London Philliarmonikerne under Koussevitzski .(H. NI. V. DB 2343 -45), foreligger nu i nyindspilning med 'Toscanin! og N. B. C. symfoniorkester. Partituret til symfonien existerer i to udgaver, idet Mozart, selv ved en senere opførelse udvidede besætningen med to klarinetter. Mens Koussevitzski holder sig til den oprindelige udgave, benytter Walter og Toscanini omarbejdelsen.

Sammenligner man de tre fremførelser, er Toscaninis så afgjort bedst, når det drejer sig om de hurtige satser. Han har nemlig i langt højere grad end (le to andre formået at understrege (let stærkt lidenskabelige, som er så karak

teristisk ikke alene for demic synifoni., men for en hel række værker, soni alle h,ar (let fælles træk, at (le står i g-moll. Denne g-moll-tonc, som vi 'både træffer hos Haydn og Mozart og en ni,,engde andre af deres samtidige (lier hjemme fx. hos Kunzen) er på musikens omrifide et direkte sidestykke til Goethes »Werther« indenfor litteraturen - altså ægte »Sturm und Drang«.

I optagelsesteknisk henseende er derimod Toscaninis indspilning nærmest mislykket; klangen er hård og på forlestederne ubehagelig skrattende og grim. Vi mangler altså stadig en i alle lienseender tilfredsstillende indspilning af Mozarts g-moll.

// Beethoven: Kvartet i e-moll, op,. 59 nr. 2. (H. NI. 1.17. DB 3740-43 å 6,50 kr.)

Når Pro Arte spiller foregår det i sandhed, som var det »en samtale mellem fire åndfulde personer«. Deres gengivelse 'af Beethovens 2. Rasoumovskikvartet står fuldt på højde med, hvad de tidligere har præsteret - den er mesterlig fra ende til anden.

// Brahms: Sonate for violin og klaver, a-dur op. 100. (H. 1N1. N"". DB 4640-41 å 6,50 kr.)

Emil Telmanyi og Georg Vasarhely. Indspilningen er meget vellykket, sammenspillet er fint afstemt, kun savner man enkelte gange lidt mere ro i klaveret navnlig på de kantabile steder. V'lolinen er tilbøjelig til at gå lidt for stærkt igennem.

Jørgen Jersild.