Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 06 - side 155-155

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunsthal 44Møen
  • Annonce

    Idealistic Festival
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIK OG MUSIKLIVDANSKE UDE OG HJEMME

1/ Unge Tonekunstneres Fond.

Den 29. Mai uddeltes for første Gang Belønninger af Unge Tonekunstneres Fond til følgende 4 Kunstnere, der hver modtog Kr. 200.00: Violinistinden, Kgl. Kapelmusika Else Marie Bruun, Pianistinden Helga Howitz, Oboisten Waldemar Wolsing og Komponisten Bjørn Hjelmborg.

/1 I.Tndervisningsministeriet har for indeværende Finansaar tildelt følgende tinge Kunstnere Stipendium paa Kr. 300,00: Violinistinden, Pia

Uldall-Eknian, Sangerinden Edith Petersen, Pia

nistinden. Astrid Reisinger, Klarinettisten Mogens Hartvig Sørensen og Violoncellisterne Alberto Medici og Alf Petersen.

Endvidere er Lange-MUllers Stipendium af Ministeriet tildelt Komponisten Laurids Lauridsen.

/1 Rafn-Kvartetten spillede d. 18. Juli i Basel Radio, Kvartetter af Carl Nielsen o-l, Knudåge Riisager.

// Aksel Schiøtz, der i Sommer har gjort Nordamerika, rejser nu til Italien paa Studieophold.

Aksel Agerby.

UDLANDET

// Nationalteatret i Xfannheim bragte til ære for den 75.årige Richard Strauss en førsteopførelse af hans seneste værker: »Dal)hne« og »Friedenstag« under ledelse af Karl Elmendorf.

1/ Paul Klenaus opera »Elisabeth af England« bliver til efteråret førsteopfort på Berlins statsopera under ledelse ,tf dirigenten Heinz Tietjen.

// Klaverpædagogen Robert Teichinåller, Leipzig, er død 76 ,ir gammel.

// Dr. Johannes l Volf, den kendte tyske musikvidenskabsmand, blev nylig 70 år.

/1 1 I,rankfurt am Main vil (ler blive oprettet en musikskole for marine-musikere. Det er meningen at undervisningen skal begynde d. 1. april 1940 med 150 elever.

// 11'erner Efik arbejder for tiden på inusiken til en ballet »Joan fra Zarissa« efter et gammelt fransk motiv. Uropførelsen vil finde sted på Berlins statsopera i oktober m1,1ined.

// Den kendte tyske dirigent, Sehurielit - (ler gør et -,stort arbejde for (len ny musik, - er indbudt til at dirigere flere koncerter i Frankrig og Belgien i (len konimende sæson, bl. a. i byerne llaris, Monte Carlo og Bruxelles.

// På »Deutsches Opernhaus« i Berlin blev (ler i slutningen af forrige sæson uropført en opera »Katarina« af Arthur Ki Werer. Operaen, (ler blev ledet af komponisten selv, fik stor succes.

/1 Den kendte tyske dirigent og komponist Felkr Weinflartner har nylig fået seliweizisk statsborgerskab.

1/ Nifinsky, (len berømte danser især fra Strawinskys halletter, har som bekendt været sindssyg i mange år; nu. lader det dog til, at (ler er afgjort bedring i hans tilstand, - og (let er meningen at han vil vende tilbage til dan,sen.

// I festdagene fra (1. 15. til 24. juni i Frankfurt, blev der af ikke-tyske komponister opført værker af Tomasi, Lualdi, Rangstr6m, Petridis, Schock. og .Marek.

// Alfred Gortot er udnævnt til præsident for »Chæur philharmonique« i Paris.

/1 Arthur l Ionegger er ved at skrive musiken til en passion, der skal opføres i Selzach (Schweiz) i 1940. Destiden arbejder komponisten på en opera »l,,-,i vie des, Dames galantes«.

Vafin I-lolmboe.