Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 08 - side 206-208

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORINIAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15. NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Ryp,-irken 52, St., Ø. Tlf. Ryvang 5139u. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363. POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F. TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16---16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut ined egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, 1,.

FORENINGSMEDDELELSER

Det unge Tonekunstnerselskab o,,, Dansk Koncertforening.1. Koncert. Kai-rimermusik.Mandag d. 30. Oktober, 1939. Kl. 20.Hornung & Møllers Sal.

Medvirkende: Holger Gilbert Jespersen, Erling Bloch, Torben

Anton Svendsen, Holger Lund Christiansen, Jørgen Haahr og Jens Bjerre.

Program:

Otto Sandberg Nielsen (1900) : Kvartet for Fløjte, Violin, Violoncel og Klaver. Op. 15. 1937. Uropførelse. - Allegro energico. - Andante - Presto. - Allegro. Holger Gilbert Jespersen, Erling Bloch, Torben Anton Svendsen og Holger Lund Christiansen.

Ejnar Jacobsen (1897): Suite burlesque for Klaver. 1938. Uropførelse. Ritmico é con fuoeo. -- Lento. - Allegro agitato.

Ifolger Lund C'hristiansen.

Vagn Holinboe (1909) : Kvartet for Fløjte, Violin, Violoncel og Kla-,,er. 1936. 1. Gang i København. --Allegro moderato. - Allegretto é ritmico-Andante. - Allegro. Holger Gilbert Jespersen, Erling Bloch, Torben Anton Svendsen og Holger Lund Christiansen.

Jens Bjerre (1903): Feberd-ikte (Knut Hanisun), Recitativ for Bas og Klaver. Uropførelse. Jørgen Haahr og Komponisten.

Herman Sandby (1881): Trio for Violin, Violoncel og Klaver. 1938. 1. Gang i Koncertsal. Allegro. - Andante espressivo. --- Allegro con brio. Erling Bloch, Torben Anton Svendsen og Holger Lund Christiansen.

Medlemskort giver Adgang.

4(Det unge Tonekunstnerselskab.

I. Ung Aften.

Mandag d. 6. November, 1939. Kl. 20. -- Hornung & Møllers Sal.

Medvirken-de: Niels Viggo Bentzon, Ludvig Bramsen, Aage Bredahl,

Kai Christensen, Poul Erhard Christensen, Lavard Friisholm, Lisveth

Friisholm, Grete Jespersen, Sien Jørgensen, 1Vill_q Klarskov, Palle

Nehammer, Edel Nielsen, Jørgen Olsen og Alf Petersen.

Program:

Sten Jørgensen (1916): Oktet for Klaver, Engelsk Horn, Klarinet,

Fagot, Tromme, Violin, Viola og Violoncel. 1939. Uropførelse. -Allegro spirituoso. - Andante con gusto. - Scherzo. - Rondo. Allegro vivace ed impetuoso. Lisbeth Friisholm, Sten Jørgensen, Palle Nehammer, Aage Bredahl, Willy Klarskov, Lavard Friisholin, Poul El-hard Christensen og Alf Petersen.

Henning Wellejus (1919): Sonate for Violin og Klaver. D-dur. 1938.

Uropførelse. Allegro ma non troppo. - Andante. - Scherzo. Allegro. - Finale. Allegro non troppo. Jørgen Olsen og Edel Nielsen. Niels Viggo Bentzon (1919): Klaverfantasi. Op 1 A. 1939. Uropførelse.

Allegro non troppo. -- Andantino. - Finale. Komponisten.

Franz Berwald (1796-1868): Stor Septet for Violin, Viola, Violoncel,

Kontrabas, Klarinet, Horn og Fagot. - Adagio - Allegro molto. - Poco Adagio - Prestissimo - Adagio. - Finale. Allegro con spirito. Lavard Friisholm, Poul Erhard Christensen, Grete Jespersen, Ludvig Bramsen, Palle Nehammer, Kai Christensen og Aage Bredahl.

Medlemskortet giver Adgang.

_4(

Ved det unge Tonekunstnerselskabs første Koncert, Fredag d. 1.

Dec. 1939 opføres Værker af Jørgen Bentzon, Ebbe Hanierik, Finn

Høffding og Knudåge Riisager. Se Program DMT Nr. 9.

4(

Bemærk: Kontortiden er ml. Kl. 13--15.

4(

Det unge Tonekunstnerselskab arrangerer i Aar to Koncerter paa Corner og Høst Ud-stillingen paa Den frie Udsilling.

Programmerne er tilrettelagt af Lavard Friisholm. og ser saaledes ud:

t,

I. Koncert.

Lørdag d. 14. Oktober, 1939. Kl. 16. Program:

1) Flemming ~Yeis (1898): Strygekvartet Nr. 3. Andante affetuoso Adagio. -- Rondo. Allegro vivo. Sverre Forchhanimer, Lavard Friisholm, Poul E. Christensen og Alberto Medici.

2) I4ermann ID. Xoppel (1908): 7 tostemmige Stykker for forskellige Instrumenter. Op. 12. Let og rolig. Allegretto. - Marsch.

Gaaende. Andante. - Let og rolig. Allegretto. - Megetlangsom g. Alle

og stærk. Largo. -- Enkel og stille. Andantino. - R-olil..,, gretto quieto.

3) Bjørn Hjelmborg (1911): Divertimento for Fløjte, Violin, Viola og Cello. Uropførelse. Jokan. Bentzon, Ejvin Andersen, Poul E. Christensen og Alf Petersen.

4) Erik Jørgensen (1912): Concertino for Fløjte, Clarinet, Violin og Klaver. Allegro - Andantino - Allegro molto. Johau Bentzon, Palle Nehammer, Lavard Friisholm og Erik Jørgensen.

2. Koncert.

Lørdag d. 21. Oktober, 1939. Kl. 16. Program:

1) Vagn Holmboe (1909): Serenade for Fløjte, Clarinet, Violin, Viola og Violoncel. Uropførelse. Rumænsk Bhapsodi. - Lille Trio. -Serenade. - Lille Kvartet. - Finale. Johan Bentzon, Palle Nehammer, Lavard Friisholm, Poul E. Christensen og Grete Jes Persen.

2) Carl Nielsen (1865-1931) .- Præludium og Presto. Op. 52 for Violin Solo. Julius Koppel.

3) Sten Jørgensen (1916): Danse Suite »Naturalisme«. Uropførelse. Naturen drømmer. - Naturen vaagner. - Naturen leger.

Svend S. Schultz (1913): Tango Ballade. Uropførelse. Valse Capriccio. Greta Wikander: Kunstnerisk Dans. Lavard Friisholm Alf Petersen og Lisbeth Friisholm.

4) Franz Syberg (1904): Strygekvartet. Allegro-Molto Adagio. -Allegro molto moderato. Lavard Friisholm, Holger Walbjørn, Poul E. Christensen og Grete Jespersen.

Flygel: Hornung & Møller.