Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 08 - side 204-205

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIK OG MUSIKLIVUDLANDET

/1 Musikforlaget »Boosey og Hawkes« i England har udsendt følgende pressecommuniqué: Béla Bartók har bestemt sig til for fremtiden at offentliggøre sine kompositioner i England. Han har nylig undertegnet en omfattende konti-akt med firmaet Boosey og Hawkes; (London) og dette firma vil i riærmeste fremtid uffiive to af Bartóks kendteste arbejder: En samling på 150 små klaverstykker, betitlet »,Mikrokosmos« og en koficert. for violin og orkester, som havde uropførelse i Amsterdam nu i foråret. Andre af Bartóks arbejder vil senere blive udgivet. Bartók er, som forskellige andre af kontinentets komponister, blevet medlem af »the English Performing Right Society«.

Andre kendte udenlandske komponister som vil udsende værker hos Boosey og Hawkes er: Ernest Bloch, Willy Burkhard, Aaron Copland, Arthur Honegger, Bohuslav Martinu og Anton Webern.

11 Med berliner-filharmonikerne bringer Carl Schuricht for første gang Bruchners 8. symfoni til opførelse i originaludgaven. Koncerten skal efter bestemmelsen finde sted i november.

/1 Fra d. 16. til d. 21. september fandt i Siena, Italien, en række Vivaldi-festspil sted, til ære for den berømte venezianske violinspiller og komponist.

// Slottet »Leopoldskron« i Tysk-Østrig skal omdannes til et kunstnerhjem.

/1 Det meddeles fra Paris, at Igor Stra Nvinsky nylig har fuldendt en symfoni i »klassisk stil«.

1/ 1 mai 1940 finder der i Genua en stor violinist-konkurrence sted til ære for Paganini. De konkurrerende må ikke være over 30 år, d. v. s. ikke være fyldt 30 inden d. l. januar 1940.

// Statsoperaen i Berlin har nylig ved Julius Kapp udsendt en »Almanach. 1936--39 der Staatsoper Berlin«, i hvilken der gives en oversigt over spilleplarien for sæsonen 1939-40. Dirigenten Heinz Tietjen, der har været operaens 1. kapelmester i de forløbne 3 år, meddeler, at det er meningen at opføre 60 operaer i denne sæson.

11 Efter uropførelsen i den kommende sæson af Robert Hegers ny opera »Lady Hamilton« på statsoperaen i Berlin, skal den bl. a. opføres i Danzig, hvor komponisten selv vil dirigere, og i Stockholm.

11 Léon Jongen, den belgiske komponist og dirigent, er udnævnt til direktør ved konservatoriet i Bruxelles.

// Komponisten Karl Marx er udriævnt til leder af en kompositionsklasse ved (len statslige musikhøjskole for musikopdragelse i Graz.

fi Bøger om musik:

Erich Ruprecht: Der Mythos bei Wagner u. Nietzsche. Joseph Gregor: Rich. Strauss, der Meister der Oper. Hans Mersma-rin: Musikhåren (1938). G. Breazul: Die 'Musikerziehung in Rumånien. N'letor Junk: Die taktwechselriden Volkstånze deutsches oder tschechisches Kulturgut? (1938)

1;'agn Holmboe.

DANSKE, ITDE OG HJEMME

fi Det kgl. Kapels Symfoni-Konktirrence vandtes af Vagn Holmboe. Prærnien er Kr. 4000, den prærnierede Symfoni opferes ved Kapellets Koncert den 5. Decernber under Egisto Tangos Ledelse.

// Knudåge Riisagers »Lille Ouverture for Strygere«, der uropførtes den 13. Marts 1935 i Thorvaldsens Miiseurn, spilledes under Nicolai Malco med stor ,Succes den 5. Okt. ved Statsradiofoniens 2den ""l'orsdagskoncert; den bliver nu trykt hos Wilhelm Hansen. Samme Komponist's »Darduse Suite« opførtes for første Gang den 13. Okt. at Emil Reesen.

// Georg Fjelrad den meget talentfulde Orgelspiller er meget i Vinden i dette

1--,'fteraar, hør engang hvor mange Steder han spiller: den 4. Okt. fra Set. Paul's Kirke i Aarhus over dansk I~adio, Otto Sandberg Nielsen, 01). 11 Præltidlum, ""l'rio, og Ciacona, den 11. Okt. fra Koncerthuset i Stockholm over svensk Radio en Bach Koncert, den 19. Okt. ved Bach-Foreningens Koncert i Helligaandskirken i København, Programmet bestod udelukkende af Bach'ske Bearbejdelser, saaledes Kantatesatser, han har skrevet om til Orgelchoraler, en Vivaldisk Violinkoncert i Orgelbearbejdelse og Præludier og Fuger, hvis Themaer oprindelig stammer fra Kantater og Kirkemusik, den 15. Nov. fra Vor Frelsers Kirke i Oslo over norsk Radio, den 17. 1~ov. en Orgelaften i Slotskirken i København og endelig den 1. Jan. 1940 - en Orgelkoncert (F-Dur) af Händel med Orkester og et Bachsk Værk - ved en Symfonikoncert i Gøteborgs Koncerthus.

// Ebbe Hamerik dirigerer i Dresden.

Den 29. Okt. arrangere Nordisk Selskab i Dresden en dansk Koncert ved hvilken Ebbe Hamerik er indbudt til at dirigere Philharmonie Orkestret med Ingeborg Steffensen som Solist. Programmet ser saaledes ud:

Carl Nielsen: Helios Ouverture. Pe

der Gram: Der Wind in der Nacht, (Uropf.). N. 0. Raasted: Babels Dronning (1. Gang). Aksel Agerby: Aftenvandring. (Uropf.). Poul Schierbeck: Vaaren, paa Floden (1. Gang). Hakon Børresen: Normannerne Ouverture. (l. Gang). Knudåge Riisager: Tre Peblingeviser. Johan Hye Knudsen: I denne Nat. Otto Mortensen: Tre Sange. Ebbe Hamerik: Un Cantus Firmus. Lille Suite for Alt-Solo og Orkester. N. W. Gade: Ouverture Michel-Angelo.

Aksel Agerby.