Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 08 - side 205-205

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

KONTOR OG SEKRETARIAT: hverdage 16-17, fru Anna Veibel, Skt. Pedersstræde 43, K. Tlf. Palæ 4965.

POSTGIROKONTO: 26 284, »Musikpædagogisk forening«, Sortedarnsdossering 65 A, København Ø.

FORMAND: Thorvald Nielsen, Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739.

NÆSTFORMAND OG KASSERER: Gunnar Heerup, Sortedamsdossering 65 A, Ø. Tlf. Nora 5246.

REDAKTØR: Finn Høffding, Kastelsvej 1, Ø. Tlf. Øbro 3619.

FAGPRØVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 934x.

FORENINGSSEKRETÆR: fru Anna Veibel, Skt. Pedersstræde 43, K. Tlf. Palæ 4965.

Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

FORENINGSMEDDELELSER

De Medlemmer, der endnu ikke har betalt Medlemskontingent for indeværende Halvaar, anmodes -om omgaaende at indihente det forsømte. I Begyndelsen af November vil de endnu skyldige Beløb blive opkrævet pr. Postindkassering, hvorved Beløbet vil blive forøget med Porto og Opkr2evningsgebyr. Spar Foreningen for -denne Ulejlighed og undg,aa selv unødige 2Ergrelser: Betal nu!

Tilmeldelse til musikpædagogisk Eksamen (Fagprøven), der finder Sted i Slutningen af November, maa ske skriftligt til Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, København Ø, inden den 4. No~,ember.

4(

Medlemsaftenen, der s,kul,de have fund-et Ste.d Mandag den 16. Oktober, er blevet udsat fil Mandag den 30. Oktober samme Tid og Sted. Tilmeldelse sker ril Foreningens Sekretær inden den 27. Oktober (Telefon Palæ 49 65).