Finsk brev

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 09 - side 213-214

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

FINSK BREV

Koda har fra den finske komponist Leevi Madetoja modtaget nedenstående skrivelse, som Kodas direktør Ravn-Jonsen har anmodet Dansk musiktidsskrift om at offentliggøre:

Helsinki, den 4. november 1939.

Sänder Eder härmed min varmaste hälsning från Finland. Ni veta, att vi i vårt kära fäderneslan genomleva en tid, som man endast kan beteckna. som »stor«. Knappt någonsin har Finlands folk varit så enigt, -så fosterländskt och så genoniträngt av den gemensamma saken, som under dessa tider. Med uppriktig tillfredsställelse ha vi sett, att man i de övriga nordiska. grannländerna med full förståelse och stort förtroende omfattat Finlands sak och landets nuvarande öde.

Vi fordra intet, som icke tillhört oss, vi önska blott stå på vår egen grund. Men vi veta, att varje vänskapsbevis, som under dessa dagar visa,s oss, år mycket värdefullt! På finska tonsättares och vår utföranderättsorganisation Teostos vägnar vågar jag hoppas, att landets musik under dessa ödesdigra tider skall finna genklang i Edert land, att vår tonkonsts nordiska egenart och dess nationella kolorit skall väcka än starkare genlju.d hos folket åven i Edert land.

Därom är jag förvissad, att det nordiska samarbetet även på tonkonstens område skall visa världen, att vi hålla. samman och. att Nordens kultur endast bevaras med hjälp av en gemensam fast front.

Såsom finsk tonsättare hälsar jag, för vilken mitt land och dess tonkonst är en dyrbar hjärtesak , Eder, och i egenskap av president för Nordisk Union för komponisträttigheter KODA-STIM-TEOSTO-TONO, för vilken det nordiska. konstnärliga. och tonsättarnas möjligheter omhuldande samarbetet ar den närmaste tanken.

Leevi Madetoja.

Professor och President för Nordisk Union för Komponisträttigheter KODA-STIM-TEOSTO-TONO.