Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 10 - side 248-248

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15. NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Ryparken 52, St., Ø. Tlf. Ryvang 5139u. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363. POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F. TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Fritz Busch dirigerer Unge Tonekunstneres Orkester.

,S

Tirsdag d. 23. Januar 1940 Kl. 20 spiller Unge Tonekunstnere, Orkester i'Odd. Fellow Palæets store Sal under selves-te Fritz Buseh, der elskværdigst -har lovet at dirigere. Programmet, der endnu ikke er helt fastsat, bliver antageliig Bach, Haydn og Mozart. Vi gør opmeerksom paa, at Medlemskort ikke giver Adgang, men vi forventer, at alle vore Medlemmer ikke blot vil agitere for Tilslutning til Koncerten, men og-saa selv møde. Man tør vel nok betegne det som en Begivenhed, at Unge Tonekunstneres Orkester giver Koncert under en saa fremragende Dirigent. Vi ø nsker paa glædeligt Gensyn d. 23. Januar i Odd Fellow Palæets stgre Sal. Det eventuelle Overskud tilfalder Orkesteret.

Billetter å Kr. 31/2, 21/_9, 11/2 + Skat og Garderobe, faas fra Mandag d. 15. Januar (fra 9-18) ho,s Wilhelm Hansen, Musik-Forlag, Gothersgade 9-11, Central 5457. Sindahl-Pedersen, Gl. Kongevej 113, Central 1~,829. B. T. Centralen, Central 1660 og Politikens Billetsalg, Central 6348 samt Koncertaftenen fra Kl. 19 ved Indgangen.

Årgang 14/1939, nr. 10