indholdsfortegnelse årgang 14, 1939

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 10 - side 240-240

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DANSKMUSIKTIDSSKRIFT

UDGIVET AF DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKABMEDLEMSBLAD FOR DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKABOG MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

REDAKTØR: GUNNAR HEERUP

FJORTENDE ARGANG1939

POVL BRANNERS FORLAGKØBENHAVN1939

indholdsfortegnelse ELSE

AKSEL AGERBY: Unge tonekunstneres fond ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...61

DUT's sæson 1938-1939 . ...........................114

Ludolf Nielsen . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 210

Omkring Københavns koncertforening217Odd fellow palæets 50 års jubilæum218

'~LEXANDER: Rytmisk opdragelse . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

GERDA 42

ARTHUR ARNHOLTZ: Omkring en romersk fortælling ... ... ... ... .. ... ...1961,: Slutreplik om den romerske fortælling . ... ... ... ... 241CHRISTY BENTZON: Lidt om violiner og violinbyggere . . ... ... ... ... ... ...118JØRGEN BENTZON: Et ord i mindelighed (til Richardt Gandrup) ... ... ...73Gensvar til Richardt Gandrup 98

Brev til Gunnar Heerup (en romersk fortælling) ... ... 168

FR. BIRKET-SMITH: Thorvald Rischel in memoriam . ... ... ... ... ... ... ... 163ERLING BRENE: Ludolf Nielsen . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 211KAI AAGE BRUUN: Strejflys over det 18. årh-s musikopfattelse III, IV ... 1, 133KARL CLAUSEN: Åbent brev til Finn Høffding (Oluf Ring) ... ... ... ... ... 236DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKABS BESTYRELSE: Aksel Agerby fylder

50 . ... ... ... ... ... i il

DUT: Til eftertanke ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . - . ... ... 21BJØRN ERICHSEN: Omkring Københavns koncertforening . ... ... ... ... ... 214SV. CHR. FELUMB: Ludolf Nielsen ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 211

SVERRE FORCHHAMMER: Bjørn Erichsens tre kroners idealisme . ... ... ...192: Omkring Københavns koncertforening . ... ... ...217RICHARDT GANDRITP: Skolen og den folkelige sang . ... ... ... ... ... ... ...32: Svar til Jørgen Bentzon 96

ALETTE GARDE: Omkring en romersk fortælling (til Gunnar Heerup) ... ...193HENRIK GLAHN: Omkring en romersk fortælling ... ... ... ... ... ... ... ...194WERNER WOLF GLASER: Omkring Paul Hindemith . ... ... ... ... ... ... ...91POVL HAMBURGER: Jørgen Bentzon og Petronius (en romersk fortælling)167GUNNAR HEERUP: Jdrgen Balzer forlader DMT . ... ... ... ... ... ... ... ...55Aksel Agerby fylder 50 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 113Krigen . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 157Svar til Povl Hamburgei- (en romersk fortælling) ... ... 168Omkring en romersk fortælling . ... ... ... ... ... ... ... 197

RODIL H.EL$TED: Der arbejdes, trods99

VÅGN HOLMBOE: Om kritik ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 220FINN HØFFDING: Tilbageblik over 8 års folkemusikskolearbejde 1, 11 157, 188: Omkring en romersk fortælling ... ... ... ... ... ... ... ... 218EJNAR JACOBSEN: Ludolf Nielsen ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 212C. 0. R. JOHANSEN: Torsdagskoncerterne ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19ASTA WHITTA JØRGENSEN: Om holdundervisning ... ... ... ... ... ... ... ... 233INGEBORG KNUDSEN: En supplerende oplysning (til Finn Høffding) ... ... 191ULRIK KRABBE: Kammertonen ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 201SVEN MØLLER I(RISTENSEN: Svar til Svend Turning ... ... ... ... ... ... ... 17KØBENHAVNS KONCERTFORENINGS BESTYRELSE: Omkring Københavns

koncertforening ... ... 216 KARL LAURIDSEN: Der arbejdes, trods . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 75 SVEN LUNN: Væk med radiorådet ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 165 11 11 : Valkyrien? - Nej! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 178 LEEVI MADETOJA: Brev til KODA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 213 ERIK MESSELL: Hos Fritz Jåde på Siljanskolen ... ... ... ... ... ... ... ... 65 KNUDAGE RIISAGER: Plads for musikken! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27

Aksel Agerby fylder 50 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 110Nye signaler i radioen . ... ... ... ... ... ... ... ... ... 209Sagtmodig forespørgsel i vigtig anledning (Oluf

Ring) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 235 0. E. THUNER: En messebog fylder 400 år . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 122 MOGENS WóLDIKE: Aksel Agerby fylder 50 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 112

KRITIK OG REFERAT, PROGRAMMER

AKSEL AGERBY: Nordisk musik i G,5teborg ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52

1111:ISGM's 17. musikfest Warschau 19-39 . ...............76

Ny nordisk sektion af ISCM .....................78DUT's koncertplan 1939-1940 . .....................177

Musik og musikliv, danske ude og hjemme57, 84, 104, 155, 204, 229,245

ARTHUR ARNHOLTZ: Eskimoernes sang (William Thalbitzer) . ... ... ... ... 222JCRGEN BALZER: Mekanisk musik . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22, 55

11 11 : Musik og musikliv, udlandet . ..................23,58

POUL FLEDELIUS: »To på samme trin« (Christy Bentzon, Billow, Veibel) 102~1AGN HOLMBOE: Musik og musikliv, udlandet ... ... ... ... ... ... ... ... 57,

84, 104, 129, 155, 172, 204, 229,246

Ny musik ...............81, 99, 125, 153, 169, 199, 224,244

Arthur Arnholtz: Studier i rytmik I ... ... ... ... ... ... ... 242ARNO HUTH: Breve fra Paris ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53, 80FINN HØFFDING: Syng Danmark! (Oluf Ring) ... ... ... ... ... ... ... ... ... 227JØRGEN JERSILD: Mekanisk musik ... ... ... ... ... 83, 103, 127, 154, 203, 228ANNA VEIBEL: Karl Bak: Klaverskole for begyndere ... ... ... ... ... ... ... 227

BØGER OG MUSIKALIER ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... .. ; ... - ... ... ... 24

SJÆLLANDSKE FOLKEKOR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25

PENSIONS- OG UNDERSTØTTELSESFORENINGEN for danske musiklære're . 25

DANSK KIRKESANGs sommermøde ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 128

FIRE MUSIKDAGE på Ryslinge højskole . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 128

MEDDELELSER

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

26, 59, 90, 108, 131 (generalforsamlingsreferat), 156, 176, 206, 232,248

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

25, 59, 86 (generalforsamlingsreferat), 107, 130, 173, 205, 231,247

ANMELDELSER AF GRAMMOFONPLADER

Bach, J. S.: Brandenburgerkoncertnr. 5 D 127

Bartók, Béla: Str.kvartet nr. 1 op. 7 56

Beehoven, Ludwig v.: KI.sonate cop. 13 pathétique 22Leonoreouvt. nr. 3 55Str.kvartet a op. 132 84Str.kvartet e op. 59,2 154Introduktion og variationerover »Ich bin der Schneider Kakadu« f. vl. vle., kl . 203- : Str.kvartet A ~p. 18,5 228Brahms, Johannes: 3. symfoni F 55

Klarinetkvintet h op. 115 . 103Sonate f. vl., kl. A op. 100 155

Klaverkoncert d op. 15 203Bruckner, Anton: 9. symfoni d 23Cho Pin, Frédérie: Etuder op. 25 og3 etuder uden op . 22- : Sonate h op. 58 103Cou Perin, Francois: Kompositionerf. cembalo 55

Debussy, Claude: Préludes 1. livre . 56Dvorak, Anton: 5. symfoni e op. 95 84

Franck, César: Symfoni d 104Håndel, G. F.: Concerto grosso h op.6,12 22

- : Concerto grosso D op. 6,5 - 55

Haydn, Joseph: 104. symfoni D 203Kuhlau, Friedrich: 1. sats af trio f.fl., vl., kl. op. 119 b 83Mendelssohn-Bartholdy, Felix: He-

briderneouvt .........................22

Mozart, W. A.: 28. symfoni C kv. 200 22

: Cosi fan tutti ouvt . 22: Tryllefløjten ouvt . 55Symfoni D kv. 297 84Symfoni D kv. 504 84Violinkoncert D kv. 218 128Symfoni g kv. 550 154Serenade B f. 13 blæserekv. 3 61 228Rosenmfiller, Johann: Sonate f. 2VI. ' cont. e 55Schubert, Franz: Moment musical As op. 94 103Impromptus op. 90 og 142128

Kvintet op. 114 (Forellen-) 128

Schultz, Svend S.: Concertino f. fl.,vl., v Ic., kl. 103Strauss, Johann: Flagermusen ouvt.23Stravinski, Igor: Petrusjka 56Tjaikofski, Peter: Serenade f. str.-ork. op. 48 22Wagner, Richard: Tannhåuser ouvt.22Valkyrien 2. akt, 1. og 4.scene 56Valkyrien 2. akt, øvrigescener 104Mestersangerne 3. akt 203Weber, Carl Maria v.: Abu Hassanouvt . 22- : Aufforderung zum Tanz f.ork. v. Berlioz 22

Verdi, Giuseppe: Skæhnens magt.

ouvt . 127: Skæbnens magt ouvt . 203

ANMELDELSER AF NYERE MUSIK

Bartók, Béla: Musik for str., slagtøj

og celesta 57,101

Bentzon, Jørgen: Introduktion, variationer og rondo f. sxf. og str.

ork ........................................99

En romersk fortælling f. 2solost., kor og kl . 153Sinfonia seria op. 33 171Bentzon, Niels Viggo: Klaverfantasi

op.Ia....................................226

Besly, Maurice: Chelsea sketches 170Bliss, Arthur: Klarinetkvintet 170- : Klaverkoncert 171Brene, Erling: 3. str.kvartet 127Britten, Benjamin: Holiday tales 170: Suite f. vl. og kl. op. 6 170-- : »Marine«, »Being beaute-ous.« sange m. ork . 171Børresen, Hakon: Normannerneouvt . 229Delannog: Diner sur Peau, kl . 245Gram, Peder: Prolog til et drama af Shakespeare op. 27 200Hamerik, Ebbe: »Herrens hammer«sang m. ork . 229Hjelmborg, Bjørn: Divertimento f.fl., vl., va., vle . 225- : Fantasi f. ork. op. 2 245Hutchens, Frank: The voyage 170Høffding, Finn: Sinfonia concer-tante 201H,61ler, Karl: Passacaglia und Fugaf. ork . 57Ibert, Jacques: L'espiégle du village

. de Lilliput, kl.245

Ireland, John: 3 lyrie pieces 170Jørgensen, Erik: Concertino f. fl.,el., vl., kl . 225Jørgensen, Sten: Oktet 226Kilpinen, Yrjå: Suite f. gambe ogkl. op. 91 171

: Sonate f. vle. og kl. op. 90 171

Koppel, Hermann: 7 tostemmigestykker op. 12 . . 2 2 5

Matthew,-,~, Denis: Rhapsodie f. kl. . 170

Merskofski: Str-kvartet i7i

Milhaud, Darius: 3 grandes cantates 53- : Le tour de 1'exposition, kl. . 245

Mortensen, Otto: Str-kvartet 200

Murrill, H.: Presto alla giga f. kl. 170

Nielsen, Carl: 6. symfoni 82

- : 4. symfoni (tysk anmeld.) 229

Nielsen, Otto Sandberg: Præludium,. trio og ciacona. f. org. op. 11 81Nielsen, Thorvald: Quaestio homi-nis t. solost. ' mandskor og ork126Poulene, Francis: Bourré, au pavil-lon d'Auvergne kl . 245Riisager, Knudåg~: Qarr.tsiluni f.

ork ........................................101Concertino f. 5 vl. og kl. 100Suite slaraffenland op. 33f. ork . 1253 danske peblingeviser f.

ork . 200, 229

- : Serenade f. fl., vl. vle. ... 245 f.Rowley, Alec: 3. concert e~ude f. kl. 170Schmitt, Florent: La retardée, kl. . 245Schultz, Svend S.: Symfonisk ouvt. 126

- : Kl.sonate 244

Senstius, Kai: Concertino f. fl. og

ork. op. 5 81

Sjostakovitsj, Drnitri: 5. symfoni ... 83Straivinski, Igor: Dumbarton oaks

concerto 53Syberg, Franz: Str.kvartet 225

Tarp, Svend E.: Serenade ol). 28 b -

f. fl., vl., va. ' vle . 225

---: Saxofonkoncert 104

ANMELDELSER AF ANDRE MUSIKALIER OG BØGER

Arnholtz, Arthur: Studier i rytmik,

I ...................242

Bak, Karl: Klaverskole f. begyndere 227Rentzon, Christg, Gerda v. Billow og

Anna Veibel: To på samme trin

f.vl.ogkl ...............................102

v. Billow, Gerda: se Bentzon, Christy Ring, Oluf: Syng Danmark ... 227, 237

Thalbitzer, William: Inuit sange ogdanse fra Grønland 222Veibel, Anna: se Bentzon, Christy

FASTE ANNONCØRER 193,9HANS ALMDAL -- WILHELM HANSEN' --- GUNNAR HEERUP ---- HISMASTERS N701CE -- EMIL HJORTH OG SØNNER -- HORNUNG & MØLLER ---HANS LINDSKROG --- LÆREANSTALTEN FOR KIRKEMUSIK - PAULIMERLING -- SKANDINAN'TSK OG BORUPS MITSIKFORLAG - ALEXANDERSTOFFREGEN

TEGNING AF NODEEKSEMPLER: OTTO KóPPE - REPRODUKTION:ILLIT-GRAFIA --- TRYK: ITNIVERSAL TRYKKERIET

Årgang 14/1939, nr. 10