Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 10 - side 247-247

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

KONTOR OG SEKRETARIAT: hverdage 16-17, fru Anna Veibel, Skt. Pedersstræde 43, K. Tlf. Palæ 4965.

POSTGIROKONTO: 26 284, »Musikpædagogisk forening«, Sortedamsdossering 65 A,København Ø.FORMAND: Thorvald Nielsen, Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739.NÆSTFORMAND OG KASSERER: Gunnar Heerup, Sortedamsdossering 65 A, Ø.Tlf. Nora 5246.REDAKTØR: Finn Høffding, Kastelsvej 1, Ø. Tlf. Øbro 3619.

FAGPRØVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 934 x. FORENINGSSEKRETÆR: fru Anna Veibel, Skt. Pedersstræde 43, K. Tlf. Palæ 4965. Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

FORENINGSMEDDELELSER

Ved eksamen i november måned bestod følgen-de kandidater med klaver som hove,dfag: Marianne From, Marie Haller I.,,,arsen og Else Tauber.

4(

2. medlemsaften fandt sted den 28. november med stor tilslutning.

Anna Veibel gennemgik Schi~ngelers etudeskole »Der neue Weg«. Endvidere fremførtes klaverstykker af Richardt Østerfeld, Richard Herbert Jørgensen og Børge Roger-Henrichsen, samt Early english. sonatinas, og Old english worthies (begge Boosey & Hawkes).) Efter kaffebordet gav Gerda v. Bfflow en oversigt over -den elementære sammen,~,pilslitteratur som indledning til en drøftelse af spørgsmålet sammenspil. Emnet vil senere blive genoptaget. Medlemsaftenen fik et særligt præg derved at flere unge komponister med pædagogiske interesser var kommet til stede for at drøfte problemet moderne undervisningslitteratur med Mp Fs medlemmer, der således fik lejlighed til at fremsætte deres ønsker.

3. medlemsaften finder sted torsdag den 11. januar 1940 hos fru Gerda v. Billow, Set. Thomasallé 1 ~4 . Emne: Undervisning i melodiog formlære under udnyttelse af elevernes Produktive evner. Emnet henvender sig til lærere indenfor alle instrumentgrupper. Anmeldelse om deltagelse må ske senest tre dage før til foreningens sekretær (palæ 4965) ; deltagelse i kaffebordet koster 1,00 kr. pro persona.

-]K

Som. tidligere omtalt afholder foreningen elevkoncerter tirsdag d. 9. og fredag d. 12. april 1940. Medlemmerne anmodes om i tide at forberede elever -dels til solospil og de-Is til sammenspil. Den sidste aften er for viderekomne elever, som spiller solo eller sammenspil; den første aften er almindelig elevkoncert, hvor også sammenspil for mindre viderekomne elever gerne skulde præsenteres.

Årgang 14/1939, nr. 10