Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 01 - side 17-18

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIK OG MUSIKLIV

DANSKE UDE OG HJEMME

Kapelmester Thomas Jensen, Aarhus, beder os takke de Komponister, der har tilsendt ham Værker til Gennemsyn, og heder os samtidig meddele, at »Aarhus filharmoniske Orkester« vil opføre en symfoni af Franz Syberg ved en Koncert Mandag d. 19. februar, der vil blive transmitteret.

// Udenlandsk Presse om danske Værker:

NUrnberger Zeitung 8/12 1939:

Ved sin sidste Orgelkoncert bragte Stadtkantor Friedrich Elirlinger med godt Resultat Koncert Nr. 1 for Orgel og Orkester Op. 16, af den her allerede velkendte Københavner, Komponist Organist Otto Sandberg Nielsen, til Uropførelse. Det er et glimrende udarbejdet Værk, omend ogsaa et temmelig problernatisk 'Værk, som man

maa høre oftere, hvis man vil komme til fuld Erkendelse af dets høje Værd. Otto Sandherg Nielsen skriver en rytmisk overordentlig diffizil, polyfon holdt Orgel- og Orkestersats, overraskende ved Klangvirkninger af ganske egenartet Skønhed og lader ogsaa Lunet komme til sin Ret, især i den glansfulde Fantasi, i hvilken »der Sebalder Rohraffe« paa »schreckenderregender Weise« spærrer Gabet op (der Sebalder-Rohraffe er et Djævlefjæs anbragt paa Orgelfacadens underste Konsol.). Denne tredie (kun Orgelet betroede.) Sats fremkaldte Smilet. Alt i alt: et Værk af en fortræffelig skolet Komponist der fortjener Opmærksomhed.

»E. M. G,,. Handmade Gramophone«,August 19-39:

L,'fter en Omtale af en Indspilning al' Kuhlau skriver Bladet:

»I pikant Modsætning hertil staar Sehultz Concertino. Sehultz er født 1913 ' men til Trods for sin Ungdom er han allerede kendt som en frugtbar Komponist. Hans Stil er afgjort moderne, han har et delikat Øre for klanglige Raffinementer, og hans faglige Dygtighed er ubestridelig. I denne Goncertino dyrker han ikke Sjælelivets Dyb

der, men der er en sund Smag i den Underholdning han byder paa. Nli vil agte paa hans fremtidige Karriere med Interesse. Vi mindes en anden frugtbar Komponist som lagde sit Bedste i utallige Stykker beregnet til Underholdning. Han kaldte dem »Divertimenti«, og hans Navn er Mozart.

Concertinoen er skrevet til den »Danske Kvartet« og Udførelsen er mesterlig. l`n straalende Plade.«

GH.

UDLANDET

// I Holland har den kendte tyske dirigent Schuricht ledet opførelsen af Bruckners 2' og 8' symfoni i deres oprindelige form. Om kort tid vil Alb Bittner i Nfirnberg dirigere Bruekners 6' symfoni, ligeledes i dens oprindelige form.

./1 Hugo Balzer dirigerede ved den an(len umbriske musikfest i italien Mulés »Den blinde fra jeriko« og 17. Williams pantomime »Joh«.

/1 Af nyere ting på Hamburgs philharmoniske byorkesters program kan nævnes: _Sibelius: en saga, Marchel Poof.Allegro sinfonique og to uropførelser: Harald Genzmer: Orkestersuite og Heinz Sehubert: Pråludium u. Toccata.

// Håndels opera »Xerxes« fik den

0/11 1939 sin førsteopførelse i tyskland på operaen i Lilbeck.

/1 Domkapelmester Wilhelin filidmann, den kendte udgiver af klassiske kirkernusikværker, er nylig død 81 år -ammel.

// Den tyske musikvidenskabs nestor prof. Sandberger, Milnehen fyldte d. 19. dec. 75 år. Hans hovedværker indenfor musikvidenskaben er: »Geschichte (1. Werke des Orlando di Lasso« og især de 36 udgivne bind af »Denkmåler der Tonkunst in Bayern«.

// Kurt Hessenberg, den unge tyske komportist (f. 1908) fik nylig en »Concerto grosso« opført ved en af Berliner Filharmonikernes koncerter. Blandt anmelderne skriver Herbert Gerigh i »Die X1usik«: »Hessenberg har, efter at være 1)egyndt atonalt, allerede forbedret sig meget. Her knytter han sig til Barokmus Iken for at opnå en udpræget motorisk holdning. Vi er næsten overmætte ,tf forsøg i denne genre; men dog blev man revet med af den indre dynamik

i Hessenbergs inusik, sikkert ikke

mindst ifølge den storartede gengivelse -tf Furtwångler og Berliner-Filharmonikerne.« Der kan man se, det er ikke let at

-ære komponist, når man ikke ved hvad man vil og skal. Vel vidste man, at der også i Tyskland skreves barokpasticher til overflod; og nu er man altså også der ved at være mætte af denne kost, der i forhold til Bach og 11åndels egen musik er som marengs i forhold til rugbrød. Nlen når barokmoden flover af, er der jo endnu wienerklassicismen og romantikens døste) problemer at tage op til efterprøvelse! Jo, vor tid har mange problerner.

// Fra tidsskrifter:

Arehiv fiir ~.11usikforschung. 1939. Hæfte 4.

lleinz Herbert Steves: Der Orgelb~auer ,Joachim Wagner (1690 --1749).

// Nyudkomne noder:

7'jekkisk kammermusik (alle udgivne i Praha 1939) :

Karl Janacek: Duetter for Violin og Viola Op. 19 (allegro, aria, danza, f u ga).

Vranticek Picha: Stiite for violin og klaver. 01). 23.

E,ugen Suchon: Sonatine for v-iolin og klaver. 01.). 29.

// Ilå »Universal« i Wien.

llenk Badings (født i Badoeng, lava) Tema med variationer for klaver (1939).

Pantscho Wladigeroff (f. 1899, lærer ved konservatoriet i Sofia):Choumenminiatures. Op. 29. (1. Ninna-nartna. 9. Scarabillo. 3. Danza paesana. 4. Canzone bulgara. 5. Umoresca. 6. I~atchenitza, ballo nazionale bulgaro.