Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 01 - side 19-19

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang 2023
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

KONTOR OG SEKRETARIAT: hverdage 16-17, fru Anna Veibel, Skt. Pedersstræde 43, K. Tlf. Palæ 4965.

POSTGIROKONTO: 26 284, »Musikpædagogisk forening«, Sortedamsdossering 65 A, København Ø.

FORMAND: Thorvald Nielsen, Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739.

NÆSTFORNIAND OG KASSERER: Gunnar Heerup, Sortedamsdossering 65 A, Ø. Tlf. Nora 5246.

REDAKTØR: Finn Høffding, Kastelsvej 1, Ø. Tlf. Øbro 3619.

FAGPRØVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. R-Vvang 934 x.

FORENINGSSEKRETÆ R: fru Anna Veibel, Skt. Pedersstræde 43, K. Tlf. Palæ 4965.

Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

FORENINGSMEDDELELSER

3. Medlemsaften -fandt Sted Torsdag d. 11. Januar undersædvanlig Tilslutning. Margrethe Dahls o-, Else Printz's, Indlæg om Undervis-

ZD

ning i Melodi- og Formlære under Udnyttelse af Elevernes produktive Evner vakte Medlemmernes udelte Interesse cc, har utvivlsomt givet

0

en og anden nyt Initiativ. Efter Kaffebordet, hyggede man sig i almindelig Samtale. Da der er sket Henvendelser om et mere udførligt Referat af Medlem!saftenerne, -henledes Medlemmernes Opmærksomhed paa, at de drøftede Emner saa vidt muligt vil blive behandlet i en særskilt Artikel i DMT (!se: Om Holdundervisning af A. Whitta Jørgensen, Nr. 10; Anmeldelser af Undervisningslitteratur i dette Nr.).

4. Medlemsaften vil finde Sted Fredag d. 2. Februar Kl. 20 hos Fru Gerda v. Billow, St. Thomasallé 14 . Emne: Solfége og -dens Betydning i Undervisningen. Bl. a. vil Kapelmester Erik Tuxen (som Gæst) medvirke. Emnet henvender sig til alle Instrumentgrupper, ogsaa Sanglærere. Anmeldel,se om Deltagelse i Kaffebordet, ider paa Grund af Tilskud fra Bestyrelsen er nedsat til 75 Øre, sker 3 Dage før hos Foreningens Sekretær, Palæ 4965. Medlemmer, der ikke ønsker at deltage i Kaffebordet behøver ikke at anmelde sig forinden.

Årgang 15/1940, nr. 01