Det unge tonekunstreselskab

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 02 - side 43-44

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND -. Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15. NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Ryparken 52, St., Ø. Tlf. Ryvang 5139 u. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363. POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F. TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. '16-16,20. Anmodning oin Legitiffiationskort. til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Da der er sket forskellige Ændringer i Programmet til de næste

to Koncerter, bringer vi dem begge i den endelige Form:

Det unge Tonekunstnerselskab og. Dansk Koncertforening.

3. Koncert. Kammermusik. Fredag d. 23. Februar 1940 Kl. 20.

Hornung & Møllers Sal. Medvirken-de: Else Marie Bruun, Minna Ny

gaard, Adda Varnung, Grete Jespersen, Else Jena, Erik Starup, Poul

Tofte-Hansen og Holger Valbjørn. Program:

Erling Brene (1896): Strygekvartet. 1937. 1. Gang i Danmark. (Manu

skript). Non troppo allegro, ma energico. Andante. Allegro vivo.

Aksel Agerby (1889): Røjter-Anners og hans Muer. (Jeppe Aakjær).

(Eget Forlag). Æ Spøgels. (Jeppe Aakjær). An' Wolles Dreng.

(Jeppe Aakjær).

Else Jena. Ved Flyglet: Erik Starup.

Svend Sehultz (1913): Sonate for Violin og Klaver. 1938. Uropførelse.

(Manuskript). Allegro grazioso. Andante espressivo. Allegro vivace. Holger Valbjørn og Poul Tofte- Hansen.

Aksel Agerb3- (1889,) : Bedstes Spinde-vise.

~Martin Andersen Nexø). (Eget Forlag). Vinterg,-,,ekker. (Hans Storm). En Dag. (Hans, Storm). Foraarstegn. (Jeppe Aakjær). (Manuskript).

Hakon Børresen (1876) : Strygekvartet i c-moll. 1937. 1. Gang i Koncertsal. (Manuskript). Allegro agitato. Molto vivaee. Andante patetico. Presto.

Flygel: Hornung &, Møller.

Intermezzo. (Pizzicato)

Det unge Tonektinstnerselskab.

2. Koncert. Kammermusik. Fredag d. 1. Marts 1940 Kl. 20. Hor

nur,,g & Møllers Sal. Medvirkende: Blæserkvintetten: Johan Bentzon, Waldemar Wolsing, Poul Allin Erichsen, Wilhelm Lanzky Otto og Kjell Roikjer. Agnete Foght Krarup og Georg Krarup. Program:

Karl Clausen (1904): Bla,-serkvintet. 1939. Uropførelse. (Manuskript). Allegro' ma non -troppo. Tenia con variazioni. Finale. Allegro giocoso.

Darius Milhaud (1892): Suite (d'aprés Corrette) for Obo, Klarinet og Fagot. 1938. (Editions de I.'oiseau Ivre). Entrée et Rondeau. Tambourin. Musette. Serenade. Fanfare. Rondeau. Menuets. Le Coucou. Waldemar Wolsing, Poul Allin Erichsen og Kjell Roikjer.

5

Harald Agersnap (1898): Capricer for Fløjte og Obo. 1939. Urop~ førelse. (Manuskript). Brioso. Semplice. Allegretto 1)arocco - Languente - Allegretto barocco. Feroce. Amoroso.

Johan Bentzon og Waldemar Wolsing.

Igor Strawinsky (1882): Koncert for to Klaverer. (Editions Schott.). Con inoto. Notturno. Quattro variazioni. Preludio e Fuga.

Agnete Foght Krarup og Georg Krarup.

Med lemskort giver Adgang.

Det unge Tonekunstnerselskabs 3. Koncert, som oprindelig -var

:D

fastsat til d. 30. Januar, finder Sted d. 4. April. Det fuldstændige Program følger i næste Nuninier af DMT.

Årgang 15/1940, nr. 02