Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 02 - side 41-41

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

.MUSIK 0G MUSIKLIVDANSKE UDE OG HJEM'ME

// Den 26. januar spillede Lavard Friisholm, Holger Valbjørn, Poul E. Christensen, Grete Jespersen, Palle Nebammer og Aage Bredahl Franz- SUbergs strygekvartet og Jørgen Bentzons »variazioni interrotti« i »Kammermusikforeningen«.

11 Den 5. marts uropfører sangerinden Karen Andersen tre sinflisange af

Gunnar Heerup til tekster ,tf Thøger Larsen.

1/ Den 13. marts uropfører Holger Valbjørn og Poul Tofte Hansen tre violinkompositioner af unge danske komponister: Erik Jørgensens rapsodi, Sten Jørgensens kammersonate og Niels ]"". Bent-zons kammermusik. Desuden op_ føres Snend S. Sehultz' som,,ite.

I-TDLANDET

// Fra tidsskrifter:

I »The musical Quarterly« Okt. 1939 findes en interessant artikel af Orme Johnson: »Musical instruments of ancient Hawaii«, med illustrationer og nogle nodeeksempler. I samme hæ-fteskriver Olga Benningsen om brødrene Rubinstein og deres kreds; Johannes Wolf om den ældre engelske musikteori og Paul Landormy om 'Mauriee Ravel; tilsluttet den sidste artikel fin«les en kronologisk fortegnelser over

fl,avels kompositioner.

/1 Ngudkommen musik:

Studiepartituret til, Ernest Blochs violinkoncert ' der skulde have været spillet af S-geti ved en torsdagskoncert, er nu udkommet hos Boosey o, Hawkes. Partituret er trykt som faksimile af original-rnanuskriptet.

Benjamirz Brittens klaverkoncert nr. 1 (D-dur) er udkommet - ligeledes hos Boosey og Ilawkes ---- i udg,,rve for '2 klaverer,

Årgang 15/1940, nr. 02