uden titel

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 02 - side 44-44

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

»Dansk musiktidsskrift« udgives af »Det, unge tonclzunstnerselskab« som medlemsblad for denne forening o.. »Musikpædagogisk forening«. DNIT udkommer med et hæfte om måneden, månederne juni og juli undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50, Innde udenfor skandinavien kr. 9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet udkommer normalt den 20. i hver m~åned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktør: mag. art. Gu ' nnar Heerup,,Sorted,,ainsdossering 6.5 A, København' Ø. Telf. nora 5246. Kassererkontor: Kongensvej 26, F. ""Felf. fasan 826. Postkonto: 22596.

Årgang 15/1940, nr. 02