Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 03 - side 63-63

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826.

KONTORTID: Hverdage 13-15.

NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Ryparken 52, St., Ø. Tlf. Ryvang 5139u.

KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363.

POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F.

TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Grundet paa -de almindelige Forhold og Formandens Sygdom, har

Bestyrelsen vedtaget ikke at afholde Aarsfest i Aar.

Det unge Tonekunstner-selskab,s 3. Koncert finder Sted Torsdag d.

4. April 1940 Kl. 20 i Palælokalerne, Klerkegade 2, med følgende Program: Medvirkende: Unge Tonekunstneres Orkester. Dirigent: Erik Tuxen. Solist: Johan Bentzon.

Serge Prokofieff (1891): Sinfonietta Op. 5/48. 1909. (1929). (Edition russe). Allegro giocoso. Andante. Intermezzo. Scherzo. Allegro giocoso. 1. Gang.

Benjamin Britten (1913): Variationer over et Tema af Frank Bridge. Op. 10. 1937. (Hawkes and Son). 1. Gang i Koncertsal.

Jacques Ibert (1890): Koncert for Fløjte og Orkester. 1934. Leduc). - Allegro. Andante. Allegro scherzando. Johan Bentzon.

Paul Hindemith (1895): Suite Nobilissima visione. 1938. (Edition Schott). 1. Gang. Indledning og Rondo. Marsch og Pastorale. Passacaglia.

Medlemskort giver Adgang.

4C

Unge Tonekunstneres Orkester afholder d. 16. April en Koncert i Odd Fellow Palæets store Sal under Ledelse af Hofkapelmester Niels Grevilius, der velvilligst har stillet sig til Disposition for Orkesteret. Medlemskort giver ikke A-dgang, men da det eventuelle Overskud tilfalder Orkestret, ha:a~ber vi, at al-le Medlemmer vil ag-itere. for Tilslutning og selv møde op til Koncerten. Edith Ol,drup Pedersen medvirker og Programmet bliver følgende:

Odd Fellow Palæets -store Sal. Tirsdag d. 16. Apri-I 1940 Kl. 20. Hofkapelmester Nils Grevilius med Unge Tonekunstneres Orkester. Solist: Ed~th Oldrup Pedersen. Wiener Aften. Program:

W. A. Mozart: Les petits riens. Balletmusik.