Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 03 - side 57-57

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

MUSIK OG MUSIKLIV

DANSKE t""DE OG HJEMME

1/ Ved det kgl. danske Musikkonservatoriums Elevkoncert (1. 17. Februar spilledes under Ledelse af John Frandsen Bachs Suite Nr. I C-dur, 'Mozarts Koncert for Fløjte og Orkester Nr. 2 D-clur og Knudåge Riisagers: I Anledning af. Solist var Poul Birkelund.

/1 Den norske Komponist, Klaus Egges Blæserkvintet, som uropførtes i Oslo i December af Blæserkvintetten, Johan Bentzon, Waldemar Wolsing, Poul Allin Erichsen, Wilhelm Lanzky Otto og Kjell Roikjer, spilledes, d. 11. Nifarts ved en Studieudsendelse i Statsradiofonien.

Ved samme Lejlighed opførtes, Harald Agersnaps: Capricer for Fløjte og Obo.

fi Ved Koncerten cl. 12. Marts me(I Københavns Drengekor og Unge Tonekunstneres, Orkester, opførtes Vivaldis Violinkoncert med Else Marie Bruun som Solist, Carl Nielsens 1. Symfoni og Kor af Mozart og Knud Jeppesen. Pressen var fuld af Lovord mer Mogens ~V,51dikes Ledelse.

/1 Den 25. Marts (,2. Paaskedag,) uropfores i Hans Tausens Kirke »Et dansl~ Paaskeoratoriurn« af Si)end-0i7e Møller.

Solfégelærerforeningen holdt den '223. Februar Generalforsamling. Fru Levinsen, Foreningens mangeaarige. Formand t,raadte efter eget Ønske tilbage. Til Bestyrelsen nyvalgtes Fru Dagmar Boitil) og Kapelmester Erik 'ruxen. Bestyrelsen. liar derefter følgende Sammen

sætning: Formand Erik Tuxen, Næstformand Fru Levinsen, Sekretær og Kasserer Organist Rud Gylden, Fru Dagmar Borup og Fru Brieghel-Mfiller. ,Suppleanter: Leif Kayser øg* Fru Henny Prior.

UDLANDET

// Et nyt partitur af Artliur Honegger er udkommet. Det er den »passion«, der skal opføres i Selzaeh, Schweiz, nn i 1940.

/1 Fernand Francell, Frankrig, er udnævnt til professor ved »Conservatoire National«.

// Riehard Strauss' opera: »Die Frau ohne Schatten«, havde stor succes ved sin førsteopførelse på- Seala i Milano. Desuden blev Strauss' »Friedenstag« nylig førsteopført i Venedig under ledelse af Vittori Gui. Det er meningen. i den nærmeste fremtid at opføre Strauss' ældre operaer »Elektra« og »Salome« i Gelill',~ og 1~0111.

/1 Musikforlaget C. 1-,. Peters i Leipzig fejrede i december sin 125-ars besti~en. Forlaget har fornylig skiftet ejer, og ledes nu af Dr. Kurt Herniann og Dr. Joliannes Petscholl.

// Bøfler om musik:

G'eorg Schilnemann: ('~reseliielite (ici, Kla-

viermusik (1940).

flermann Erpf: Die I,elire N,on den In-strumenten und der Instrumentation.1-,I'wal(I Jamniers: Der gregorianiselie

Rhytmus. Leipzig.

Denisj Dille: Beja B,,kr V»k (Antwerpen).