Skolekoncerter

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 03 - side 52-53

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

SKOLEKONCERTER

I sidste Sæson gjorde Det unge 'l""onekunstnerselskab et Fremstød for at vække Interesse for Skolekoncerter, som omtalt i Aarsberetningen i Majnun-nneret af DMT 1939. Og i Aar har vi haft den Glæde, at det første praktiske Resultat har vist sig, takket være Skoleinspektør Ths. Højlund der paa Københavns Fortsættelseskursus Vegne, gennem Kar,1 Clausen, ihenvendte sig til os om at arrangere tre illustrerende Koncerter i Tilslutning til tre Foredrag om dansk. Musil~, som Kai Aage Bruun skulde holde.

Paa Grund af Varmerestriktionerne paa Skolerne blev Koncer-terne henlagt til Thorvaldsens Musæum, hvor Direktør Sigurd Schultz,som altid, modtog os med aabne Arme. Vi bringer nedenfor Program-merne, som blev,lagt i Samarbejde ined Foredragsholderen og tilføjerden glædelige Kendsgerning, at 700 Kursusdeltagere havde tegnet si*p,r) :Cl

for at komme med til Koncerterne,

l. Foredrag o,, Koncert. I,ørdag cl. 2. ,Marts 1940 Kl. 20. Medvir

kende: Kåte Bruun Bielenberg, Poul Birklund og Herin,,,inn Koppel. Prograin: -

Giuseppe Sarti: Andante og Allegro for Fløjte og Klaver.

Johann E. Hartmann: Liden Gunver. Arie af »Fiskerne«. (1,1',,vald

J.A. P. Schulz: Se-hlaf Kindlein. (Friderike Bruun). Fr~Ihling und Liebe. ( ... ) Arietta af »Peters Bryllup«. (Tliomas Thaarup). Vis-e af »Høstgildet«.

I,i'.L. Æ. Kunzen: Arietta ,tf »Dragedukken« (Falsen).

C. H. F. Weyse: Der er en Ø i Livet. (Oehlenschlilger). Hyrden græsser sine Faar. (H. C. Andersen). I Østen stiger Solen op. (Ingeinann,).

Fr. Klffilau: Andante con inoto og Rondo for Fløjte og Klaver.

2. Foredrag og Koncert. 1,ørdag (1. 9. Marts 1940 Kl. 20. Medvir

kende: Ingerslev Trioen: Sverre Forch-liammer, Alberto Medici og Poul Ingerslev-Jensen, Else Jena og Blæserkvintetten: Johan Bentzon, Waldemar Wolsing, Poul Allin Erichsen, ~Villielin Lanzky Otto og Kjell Roikjer. Program:

Niels W. Gade: Allegro aiiiinato ,tf I'rio i F-Dur. Op. 42 for Klaver, Violin og Violoncel.

I. P. E. Hartinann: Allegro appasionatc) ,tf Sonate for Klaver. 01). 34. (Prissonaten). I Sne staar Urt og Busk i Skjul. (Ingeinann).

P. Heise: Da bank p,-,~a mit Vindue. (Claus Groth) . li-igen Bloinst i Verdens Lande. (Byron). Skønne Fru Beatrice. (...)

Carl Nielsen: Præludium og Teina ined '~~'ariationer af Kvintet for Blæsere.- 01). 43.

Lange-Milller: ()g om han vender tilbage. (""I'hor Lange,).

Fini Henriques: Det døende Barn. ('H. C. Andersen).

Aksel Agerby: An' Wolles Dreng. (Jeppe Aakjær).

(',',arl Nielsen: Underlige'Aftenlufte. (Oelilenschlilger,)

S,

,. vend Erik 'l'arp: 2 linprovi-sationer for Klaver. OP. 21. Hermann Koppel: Klaversuite. 01). 21. Flemming Weis: Serenade uden reelle Hensigter for Blzuserl~vintet.

3. Foredrag og Koncert. Søndag (1. 17. Marts 1940 Kl. 16. Program:

Fr. Kuhlau: Ouv'erture til »1-1,1isa~«.F. L. Æ. Kunzen: Allegro af Symfoni i g-moll.N. W. Gade: Olufs Ballade ,tf »Elverskud«.I. P. E. Hartinann: Sverkels Roinance ,tf »Liden Kirsten«.H. C. Lumbye: Nordisk Unions-Galop.

Carl Nielsen: Præludium og Vals ,tf' Suite for Strygere Op. I. Jørgen Bentzon: Sinfonia seria. Knudåge Riisager: Andante og Finale af Tro-mpetkoncert. C,,arl Nielsen: Orientalsk Festinarseli. af -,,Åh-iddiw.