Dansk musik i Danmark

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 04 - side 65-65

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK MUSIK i DANMARK

Danske Komponister, danske Tekstforfattere og danske Musikforlag,henvender sig herved til Dem og beder Dem indtrængende om, i videst mulige Grad, at tænke paa dansk Musik og Musik udsendt paa dansk Musikforlag, naar De lægger Deres Program.

De er derved med til at give Danmark det musikalske Præg, som dansk Musik naturligt har Krav paa, samtidig med at De gavner Deres nærmeste. Musikmedarbejdere. Vi mener endvidere, at dette vil virke ansporende paa Skaberevnen inden for dansk Musik og sikre Eksistensen for en Kunstart, som Danmark ikke kan leve sit Liv foruden.

For alle Musikudførelsessteder, store som smaa, gælder det i Dag:

Dansk Musik i Danmark!

København den 18. April 1940.

Dansk Komponist-Forening,(sign.). Knudåge Riisager.

Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund,(sign.) J. Ravn-Jonsen.

Dansk Musikforlæggerraad,(sign.) M. O. Rickfelt.