Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 04 - side 78-80

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DET UNGE TONE!,~',UNSTNr,-,RSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15.

NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Ryparken 52, St., Ø. Tlf. Ryvang 5139u. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363.

POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F.

TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa. sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Generalforsamling.

Ordinær Generalforsamling- afholdes Onsdag d. 15. Maj 1940 Kl. 16, Hotel Phoenix, Indgang Dr. Tværgade, med følgende 'Dagsorden:

1)Formanden aflægger Beretning.

2)Kassereren fremlægger Regnskaberne. Regnskabsoversigt vil blive tilsendt Medlemmerne inden Generalforsamlingen.

3)Valg af Formand.

4)Valg til den øvrige Bestyrelse. E,'fter Tur afgaar Johan Bentzon, Bjørn Møller og Flemming Weis (iflg. Lovenes § 15). Alle er villige til Genvalg.

5)Valg af Suppleanter.

6)Valg af Revisor.

7)Eventuelt.

,Forslag fra Medlemmerne - herunder Forslag om. Emner til de hvert Aar ledigblevne Bestyrelsespladser - -som ønskes behandlet paa Generalforsamlingen, skal være indleverede skriftligt til Formanden, Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. senest d. 8. Maj.

Gyldigt, Medlemskort maa forevises paa Generalforsamlingen.

Den 20. April, 1940.

P. B. V.

Aksel Agerby.

AK

Til Komponisterne.

Nye Kompositioner - saavel Orkesterværker som Kammermusik og Sange - der ønskes,opført i Sæsonen 1940-41, indsendes til Formanden, Kongensvej 26, F. senest d. 1. Juni.

--k -

Unge Tonekunstneres Orkesters Koncert, med Hofkapelmester Nils Grevilius som Dirigent, der skulde have fundet Sted i Odd Fellow Palæets store Sal, Tirsdagd. 16. April, er grundet paa Forholdene udsat til Efteraaret.

I Lund skulde d~r have været afholdt fo Koncerter med dansk

norsk-svensk Program i Dagene 19. og 20. April. Vi ,,havde til Koncerterne tilrettelagt nedenstaaende danske Program, men havde endnu ikke faaet Meddelelse om det endelige norske og svenske.

Programmet lil Lund Fredag d. 19. April, 1940.

Medvirkende: Den danske Kvartet: Holger Gilbert Jespersen, Erling

Bloch, Torben Anton Svendsen og Holger Lund Christiansen. Sverre Forehhammer. Program:

Knudåge Riisager (1897): Serenade for Fløjte, Violin og Violoncel.

1936. Allegro concertante -- Romance - Vivace é giocoso.

Holger Gilbert Jespersen, Erling Bloch og Torben Anton Svendsen.Jørgen Bentzon (1.897): Racconto Nr. 2 for Fløjte, Violin, Bratsch og

Viol(?ncel. 1935.

Holger Gilbert Jespersen, Erling Bloch, Sverre Forchhammer og Torben Anton Svendsen.

Hermann D. Koppel (1908): Suite for Fløjte, Violin, Violoncel og Klaver. Op. 27. 1936. Allegro .A,llegretto tranquillo - Finale. Holger Gilbert Jespersen, Erling Bloch, Torben Anton Svendsen og Holger Lund Christiansen.

Lørdag d. 20. April, 1940.

Medvirkende: Johan Bentzon, Jens Bjerre; Poul Allin Erichsen,

Sverre Forchhammer, Jørgen Haahr, Poul Tofte-Hansen og Erik Jørgensen. Program:

Erik Jørgensen (1912): Concerbno for Fløjte, Klarinet, Violin og

Klaver. 19~8. Allegro - Andantino - Allegro rnolto.

Johan Bentzon, P,oul Allin Erichsen, Sverre Forchhammer og Komponisten.

Svend Schultz (1913): Sonate for Klaver. 1938. Allegro glocoso

Adagio - Rondo.

Poul Tofte-Hansen.

Jens Bjerre (1903): Feberdikte (Knut Harnsun). Recitativ for Bas

og Klaver.

Jørgen Haahr og Komponisten.

2. Ung Af ten. Fredag d. 26. April 1940 i Hornung & Møllers Sal. Det

nyoprettede Studieorkester, der har arbejdet siden Januar, spiller for første Gang ved denne Lejlighed.

Medvirkende: Unge Tonekunstneres Studieorkester under Ledelse af Lavard Friisholm. Poul Birkelund, Dorte Gregersen og Hans Meyer Petersen. Program.

Francesco Geminiani '(1666--1762)

Concerto grosso i e-inoll. 01). 3.

Nr. 6 for 2 Violiner, Viola, Violoncel og Strygeorkester. Adagio Allegro - Adagio -Allegro. Herman Holm Andersen, Gerda von BUllow, Eddy Johansen og Jørgen Friisholm.

Antonio Vivaldi (1680-1743): Koncert i g-dur for Fløjte og Stryge

orkester. Allegro - Largo - Allegro. Poul Birkelund.

Povl Hamburger (1902): Hjemmet (Carsten Hauch).

Svend S. Schultz (1913): Eva med Æblet (Harald H. Lund).

Harald Agersnap (1898): Lykken (Carl Dumreic-her). Regnvejrsvise (Emil Bønnelycke).

Karl Clausen (1904): Til Cassandra (Pierre Ronsard. Oversat af Kai Friis Møller). Obligat Fløjte: Poul Birkelund.

Ejnar Jacobsen (1897): Høje bjerge, hvite jøkler (Jonas Gudlaugsson). Gedekiddenes Dans (Arne Garborg, ved Bergljot Kyrre). Dorte Gregersen. Ved Flyglet: Hans Meyer Petersen.

Vagn Holmboe (1909): Lille Ouverture for Strygeorkester. 1936. Solovioliner: Gudrun Jespersen og Gerda v. Billow.

Svend S. Schultz (1913): Invention for Strygere. 1937. Uropførelse. Solovioliner: Inger Therkildsen og Bodil Gjødwad.

Hermann D. Koppel (1908): Musik for Strygere. Op. 6. Cembalo og Flygel: Hornung & Møller. Medlemskort giver Adgang.

Årgang 15/1940, nr. 04