Magisterkonferens i musikvidenskab

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 04 - side 75-75

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MAGISTERKONFERENS I MUSIKVIDENSKAB

Ved en magisterkonferens i musikvidenskab i dette semester erklæredes Jørgen Jersild for admissus.

Opgaverne var følgende: 4-tiiners opgaver: 1) Den ensatsede klaverkomposition i det 19. århundrede og dens historiske forudsætninger, 2) Messe og motet i 1. halvdel af det 15. århundi-ede. 10-timers opgave: Der ønskes en redegørelse for opbygningen af 1.-satserne i Mozarts Wienersymfonier (KV. 385, 425, 504, 543, 550, 551). Mundtlig eksamination: 1) Protestantisk koral, 2.) F. M. Gatz' musikæstetik, 3) Kortek.

nik hos Händel på grundlag af bymnen over dronning Caroline (1737). 6-ugers Qpgave: Der ønskes en re~egørelse for kilderne (tekst og musik) til den danske ballet 1775-1800, samt - indenfor dette halletre ertoire -- en undersøgelse af de musikalske former (ouverturer, dansesatser) og en fremstilli-ng af forholdet mellem musik og dramatiske udtryk i de særligt handlingsbetonede partier. Forelæsning: Richard NVagners teoretiske udformning af begrebet »Gesamtkunst,~%,-erk«.