Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 04 - side 77-77

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

MUSIK OG MUSIKLIVD ANSKE UDE OG HJEMME

11 Den 18. Marts fandt en hjemlig Musikaften Sted paa Jonstrup Seminarium, ved hvilken Lejlighed Ejnar Boesen præsenterede Seminariets nydannede Mandskor, der opførte en Række danske Mandskorsange af N. W. Gade, Carl Nielsen, H. Rung, Flemming Weis og Aksel Agerby.

/1 Johan Bentzon, der i længere Tid har ledet Akademisk Orkesters Studieorkesterarbejde, har ogsaa i Vinter dirigeret Roskilde Amatørorkester, der afsluttede Sæsonen med en Koncert i Roskilde i Marts.

11 Mogens Wóldike har, grundet paa Mørklægningen, resolut flyttet de to sidste Kirkemusikaftener fra Fredag Aften til Søndag Kl. 14. Den første fandt

Sted d. 14. April under Medvirken af Edith Oldrup Pedersen, Else Marie Bruun og Einar Nørby. Københavns Drengekor og Unge Tonekunstneres Orkester. Programmet bestod af: Concerto af Antonio ""Vivaldi, Concerto af G. F. Händel og W. A. Mozart: Ne pulvis et cinis - Ave verum - Laudate Dominum - Qui tollis. Den sidste Koncert finder Sted Søndag d. 28. April Kl. 14, hvor der opføres: Heinrich Schiltz: Historia der Auferstehung Jesu, Christi. 11 Unge Tonekunstneres nyoprettede Studieorkester, der ledes af Lavard Friisholm, afholder sin første Koncert I,""redag d. 26. April hos Hornung & Møller.