Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 04 - side 77-77

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

KONTOR OG SEKRETARIAT: hverdage 16-17, fru Anna Veibel, Skt. Pedersstræde 43, K. Tlf. Palæ 4965.

POSTGIROKONTO: 26284, »Nilusikpædagogisk forening«, København F.

FORMAND: Thorvald Nielsen, Arnagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739.

NÆSTFORMAND OG KASSERER: Gunnar Heerup, Finsensvej 2, Tlf. Gothåb 2282.

REDAKTØR: Finn Høffding, Kastelsvej 1, Ø. Tlf. Øbro 3619.

FAGPRØVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 5454.

FORRETNINGSKYNDIGT MEDLEM: ORsagfører Otto Fabricius, Chr. IX's gade 7, K. Tlf, Central 8178.

Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

FORENINGSMEDDELELSER

Musikpædagogisk Eksamen finder Sted paa det kgl. Musikkonservatorium i Slutningen af Maj Maaned. Oplysninger faas ho-s Knud Leopold Nielsen, Ryvang 5454. Tilmeldelse maa ske samme Sted inden 4. Maj.

AK

De 2 paatænkte Elevaf tener ble-,,, grundet paa Mørkelægning aflyst, og efter Bestyrelsens Beslutning kommer de ikke til at finde Sted i Foraaret, da man ikke mener, der er Interesse om Sagen under de nuværende Forhold.

Imidlerti.d er en Del af Lærerne blevet enige om at præsentere et Udvalg af Programmet ved en Elevop,,isning Søndag d. 28. April Kl. 151/_,» i Hindsbergs Koncertsal.