Ny adresse for DMT's redaktion

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 04 - side 80-80

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

NY ADRESSE FOR DMT's REDAKTION

DMT's, redaktør har fået ny adresse: Gunnar Heerup, Finsensvej 2, F. Tlf. gothåb 2282.

»Dansk musiktidsskrift« udgives af »Det, unge tonekunstnerselskab« som medlemsblad for denne forening og »Musikpædagogisk forening«. DMT udkommer med et hæfte, om måneden, månederne juni og juli undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skandinavien kr. 9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet' -udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktør:mag. art. Gunnar Heerup, Finsensvej 2, F. Tlf., gothåb, 2282. Kasserer-kontor: Kongensvej 26, F. Tlf. fasan 826. Postkonto: 22596.