Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 05 - side 111-111

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Unsound Festival
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

KONTOR OG SEKRETARIAT: hverdage 16-17, fru Anna Dauer, Skt. Pedersstræde 43, K. Tlf. Palæ 4965. POSTGIROKONTO: 26284, »Musikpædagogisk forening«, København F. FORMAND: Thorvald Nielsen, Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739. NJESTFORMAND OG KASSERER: Gunnar Hecrup, Finsensvej 2, Tlf. Gothåb 2282. REDAKTØR: Finn Høffding, Kastelsvej 1, Ø. Tlf. Øbro 3619. FAGPRØVESEKRET.-L-'R: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, 0. Tlf. Ryvang 5454. FORRETNINGSKYNDIGT MEDLEM: ORsagfører Otto Fabricius, Chr. IX's gade 7, K. Tlf. Central 8178. Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

FORENINGSMEDDELELSER

Alle Ændringer til Medleinslisten, Adresseforandringer, Telefon eller lignende maa sendes til Sekretariatet (Fru Anna Dauer) Skt. Peders'stræde 43, K, inden 10. Juni..

Musikp,-edagogisk Eks,amen finder Sted paa Musikkonservatoriet føl'gende Dage: Musikhistorie: Tirs,dag d. 21. Maj Kl. 13,15; Hovedfag Klaver: Torsdag d. 23. Maj antagelig Kl. 13,00; Hovedfag Violin: Fredag d. 24. Maj antagelig Kl. 16,00; Hovedfag Sang: Fredag d. 24. Maj Kl. 19,30.

-]K

6. Medlemsaften blev aflyst grundet paa Kai Aage Bruuns Sygdom. Magister Bruun har lo-,,et at holde Foredraget i næste Sæson.