Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 06 - side 130-130

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

KONTQR OG SEKRETARIAT: hverdage 16-17, fru Anna Dauer, Skt. Pedersstræde 43, K. Tlf. Palæ 4965.

POSTGIROKONTO: 26284, »Musikpædagogisk forening«, København F.FORMAND: Thorvald Nielsen, Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739.

NÆSTFORMAND OG KASSERER: Gunnar Heerup, Finsensvej 2, Tlf. Gothåb 2282.' REDAKTØR: Finn Høffding, Kastelsvej 1, Ø. Tlf. Øbro 3619.

FAGPRØVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 5454.FORRETNINGSKYNDIGT MEDLEM: ORsagfører Otto Fabricius, Chr. IX's gade 7, K * Tlf. Central 8178.

Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.FORENINGSMEDDELELSER

Den kollektive Annoncering. Vi kan meddele, at mere end Halvdelen af Medlemmerne deltager i den kollektive Annonce*ring, hvis Sukees saaledes maa anses for fastslaaet.

4(

I Løbet af ,den kommende ' Uge vil Medlemmerne faa tilsendt et Eksemplar af Foreningens Medlemsliste for 1940-41, samt Foreningens Brochure og en Bestillingsblanket. paa Brochuren. Brochuren er bl. a. beregnet til Husagitation (Omdeling i Hjemmene i Medlemmets Nærhed), ~g kan bestilles af Xedlemmerne i et Antal deleligt med 100. Brochurens 4. Side, er tom, Medlemmerne kan paa denne,faa paatrykt Navn, Adresse, Telefon ' Fag, andre Oplysninger, ,samt en se,lvforfattet Reklametek:st, alt- inkluderet i Brochurens Pris. Brochurens Titel er: »Hvad det'betyder tor Dem, at Deres Musikpædagog er statsprøvet«, og Indholdet staar i nøje Til knytning hertil.

Den energi-ske, rigtige og rigelige Benyttelse af denne Brochure vil mangedoble Medlemmernes Muligheder for at faa Elever, og det maa alvorligt baabes, at Foreningens Medlemmer i rigt Omfang benytter den Lejlighed, de her -har faaet til at kunne reklamere paa en saa iøjnefaldende -og smuk Maade, at den hidtil har ligget ud over en enkelt - Mu,sikpædagogs Formaaen.

Årgang 15/1940, nr. 06