Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 07 - side 153-154

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15. N.AESTFORMAND: Johan Bentzon, Ryparken 52, St., Ø. Tlf. Ryvang 5139u. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363. POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F. TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa, sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

Unge Tonekunstneres Orkester. 2. Koncert.

Tirsdag d. 24. September 1940 Kl. 20. Odd Fellow Palæet-s store

Sal. Dirigent: Mogens Wóldike. Solister: France E,llegaar.d. og Emil Telmanyi. Program:Joh. Chr. Bach (1735-1782): Sinfonia B-dur.Ludvig v. Beethoven (1770-1827): Klaverkoncert. Nr. 3. C-inoll.Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847): Violinkoncert. E-moll.

Billetter å Kr. 1, 2 og 3 + Skat og Garderobe faas i Wilh. Hansen,

Musik Forlag, Gothersgade 9-11, C. 5457. Sindahl-Pledersen, Gl. Kongevej 113, C. 12.829. B. ""T. Centralen, C. 1660. Politikens Billetsalg, C. 6348 sanit Koncertaftenen fra Kl. 19 -,,ed Indgangen.

Bernærk! Medlemskort giver ikke Adgang. Mød -selv og agitér for

Tilslutning.

Det unge Tonekunstnerselskab. 1. Koncert (Kammermusik).

Ons-dag d. 2. Oktober 1940 Kl. 20. Hornung & Møllers Sal. Med

virken-de: Rafn Kvartetten: Gerh. Rafn, Hans Kassow, Niels Borre og T'orben Anton Svendsen. Axel Jørgensen, Aage Oxenvad og Chr. Christiansen. Program:

Joh. Svendsen (1840-1911): Kvintet. C-dur for 2 Violiner, 2 Bratscher og Violoncel, Op. 5. Andante - Allegro. Tema con Variazioni. Moderato quasi Andantino. Finale. Allegro.

Paul Hindemith (1895): Sonate for Klarinet og Klaver. 1939. 1. Gang. Måssig bewegt. Lebhaft. Sehr langsam. Kleines Rondo, gemåehlich.

Maurice Ra-,,,el (1875-1937): Strygekvartet. F-dur. Allegro moderato. Assez vif. Trés lent. Vif et agité.

Medlernskort giver Adgang.

1. Ung Aften, Fredag d. 25. Oktober 1940. Ho,rnung & Møllers Sal.

Program følger i Nr. 8.

Torsdagskoncerternes Generalprøver.

I disse Dage e,r der udsendt Adgangskort til Generalprø-,~erne paa

Statradiofoniens Torsdag-skoncertertil. de af vore Medlemmer, som vi har anmodet om Kort til, og som til Dato har indbetalt deres Kontingent. Den første Koncert bliver en Joh. Svendsen Minde-Koncert i Anledning af Komponistens 100 Aars Fødselsdag og finder undtagelse-svis Sted paa en Ons-dag d. 25. September Kl. 19-20,30. Tidspunktet for Prøverne er, efter hvad -der hidtil har kunnet oplyses, som sædvanlig Kl. 11, men Oplysning herom kan ind'hentes paa Statsradiofonien og ikke paa vort Kontor. Programmet ser saaledes ud:

Joh. Svendsen: Fe-stpolonaise - Koncert for Violoncel og Ork. Op.

7. Solist: Fritz Dietzmann. - Romeo og Ju-lie - Norsk Kunstnerkarneval. - Symfoni Nr. 2, B-dur, Op. 15. Dirigent: Launy Grøndahl.

Aksel Agerby.